Őstermelők ellenőrzése

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Baján is kiemelt figyelmet fordít a mezőgazdasági őstermelők által árusított termékek származására, ezért a piacokon és egyéb elárusító helyeken, a nyár folyamán kiemelten ellenőrzi a mezőgazdasági őstermelők által értékesíteni kívánt termék származását.

 

Különösen a szezonális friss zöldségek és gyümölcsök értékesítését szeretné nyomon követni a kormányhivatal.

 

Az ellenőrző hatóság  jogosult a termelés és értékesítés helyszínén a nyilvántartásban szereplő adatok valódiságát és az értékesíteni kívánt termékek származását vizsgálni. Az ellenőrök jogosultak elkérni a személyi azonosságot igazoló okmányokat, az őstermelői igazolványt, értékesítési betétlapot és adatnyilvántartó lapot – ezért ezeket az okiratokat az őstermelőknek maguknál kell tartani. Fontos, hogy csak az őstermelő értékesítheti a termékeit, nem bízhat meg ezzel a tevékenységgel más személyeket, rokonokat vagy barátokat. Ez alól csak a közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezők esetében az igazolványon még feltüntetett személyek képeznek kivételt. A mezőgazdasági őstermelő kizárólag a nyilvántartásban szereplő és a saját őstermelői tevékenységéből származó őstermelői terméket értékesítheti. A más forrásból származó termék tovább értékesítése nem megengedett. Az őstermelői termék értékesítésének helyszínén az őstermelő köteles az igazolvány száma mellett az értékesítés helyszínét a „Saját őstermelői tevékenységből származó termék” felirattal a vásárlók tájékoztatására alkalmas módon ellátni.

 

 Ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a mezőgazdasági őstermelőnek a tevékenységre vonatkozó adatai eltérnek a nyilvántartásban szereplő adatoktól, vagy olyan terméket értékesített vagy kívánt értékesíteni, amit a nyilvántartásba nem jelentett be, illetve a rá vonatkozó előírások valamelyikét megszegi, akkor az ellenőrző hatóság jogosult az igazolványt visszatartani az eljárás jogerős befejezéséig vagy az igazolványt visszavonni 2 hónaptól 2 évig terjedő időszakra.

 

A folyamatos ellenőrzés célja a termelők piaci lehetőségeinek javítása és a fogyasztók őstermelők által kínált árukkal szembeni bizalmának erősítése.

 

 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)