Kutyatartók kötelezettségei

A békés együttélés jegyében, illetve embertársaink és más kutyák biztonsága miatt felhívjuk a figyelmet az ebtartással összefüggő szabályok betartására.


4 hónaposnál idősebb eb csak mikrochippel megjelölve tartható, valamint a tulajdonos köteles minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen beoltatni (veszettség ellen csak mikrochippel ellátott eb oltható). A tulajdonos kötelessége az oltási könyv megőrzése, hatóság kérésére annak bemutatása, megsérülése, elvesztése esetén pedig annak 8 napon belüli pótlása. Fentiekben történő mulasztás pénzbírsággal sújtandó.

Aki a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja, szabálysértést követ el, így a gazda ellen eljárás indulhat, melynek nyomán pénzbírság is kiszabható. Ha a kutya sérülést okoz, és a járási fő-állatorvos emiatt veszélyesnek minősíti, a tulajdonosnak a későbbiekben külön tartási követelményeknek kell megfelelni az adott kutya vonatkozásában, valamint évenként megfizetendő külön adó is terheli a gazdát.

Minden kutyatartónak kötelessége betartani a jogszabályokban foglaltakat. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal minden ilyen szabálysértési ügyben a jövőben a lehető legszigorúbban jár el.

 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)