Diákmunka

Tájékoztató a „Nyári diákmunka”

központi munkaerő-piaci program indításáról

 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium által indított „Nyári diákmunka” program korábbi tapasztalatait felhasználva a 2017. évben ismét meghirdetésre kerül. A program – prevenciós jelleggel – már diákkorban elő kívánja segíteni a fiatalok munkához jutását és ezzel a korai munkatapasztalat mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is biztosítja. A munka révén szerzett korai sikerélmény elősegíti a későbbi munkaszocializációs folyamatot is. A program továbbá lehetőséget kínál a diákok kötelező szakmai gyakorlatának teljesítésére is.

 

A központi program keretében az önkormányzatok és önkormányzati fenntartású intézmények legfeljebb 2 hónap időtartamra, 2017. július 1. és 2017. augusztus 31. közötti időszakra támogatást igényelhetnek a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok foglalkoztatásához. A foglalkoztatás történhet az önkormányzat fenntartásában álló, alapfeladat ellátását szolgáló intézményben is.

 

Legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatáshoz nyújtható támogatás, ami azonban nem lehet több, mint a minimálbér – szakképzettséget igénylő munkakörökben a garantált bérminimum – időarányos hányada, azaz szakképzettek esetében 120.750 forint a szakképzettséggel nem rendelkezők esetében 95.625 forint személyenként és havonta.

 

Azok a 16-25 éves diákok, akik szeretnének részt venni a programban, közvetítést kérőként kérni kell nyilvántartásba vételüket a Bajai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán. A regisztrációhoz a személyes okmányok (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya, adóigazolvány), valamint érvényes diákigazolvány, vagy iskolalátogatási igazolás szükségesek.

Bővebb tájékoztatás a területileg illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró Bajai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán (6500, Baja, Czirfusz F. u. 13.) ügyfélfogadási időben érhető el.

Dr. Szenoradszki Endre

járási hivatalvezető