Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal Földhivatali Osztályának tájákoztatása


 

Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy a földhasznosítási kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzését- az erdő művelési ágú területek kivételével- A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai 2018. májusában kezdik meg.

 

A földhasznosítási kötelezettség teljesítését a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfvt.) minden földhasználó számára előírja. A törvény úgy rendelkezik, hogy a föld használója- választása szerint- köteles a termőföldet a művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett, a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni /Tfvt. 5. § (1) bekezdés alapján/.

 

Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő termeléssel kell hasznosítani /Tfvt. 5. § (2) bekezdés/.

 

A törvényi előírások betartása a megfelelő földhasznosítás és a föld termőképes állapotban tartásának előfeltételét jelenti, ugyanakkor környezetvédelmi és egészségügyi előnyökkel is jár. Évek óta visszatérő probléma- főképp a gyengébb talajadottságú homokhátsági területeken- hogy a művelési kötelezettség elmulasztásának okán felszaporodtak a gyomfertőzött, parlagfüves területek, amelyek a lakosság széles körében allergiás megbetegedéseket okoznak. A gyomfertőzés felszámolása egészségügyi okokból is elengedhetetlen.

 

Továbbá tájékoztatom a földhasználókat/ tulajdonosokat, hogy amennyiben a szemlék során a hasznosítási kötelezettség elmulasztása, illetve engedély nélküli más célú hasznosítás kerül megállapításra, akkor a mulasztás okán kiszabott földvédelmi bírság, az esetleges későbbi termőföld tulajdon szerzéseket, illetve a földhasználati szerződések hatósági jóváhagyását a bírság kiszabásától számított öt évig kizárja /a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 27. § (2) bekezdés bb) pontja és 53. § (1) bekezdés dc) pontja alapján/.

 

A határszemle ellenőrzések kibővülnek általános helyszíneléssel is, mely az ingatlan- nyilvántartásban illetve a földhasználati nyilvántartásban szereplő adatok és a természetbeni állapot egyezőségének megteremtését szolgálja. A határszemlén feltárásra kerülnek továbbá, az ingatlanügyi hatósági engedély nélkül termőföldön megvalósult beruházások.

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal arra kéri a termőföld tulajdonosokat/ használókat, vagyonkezelőket, bérlőket/ hogy, a törvényben előírt szankciók elkerülése érdekében azon földjeiket, ahol az időszerű talaj- és növényápolási munkákkal elmaradtak, azt pótolni szíveskedjenek.