A Békéltető Testület a fogyasztóvédelem szolgálatában

2017. január 1-től általános fogyasztóvédelmi hatósági ügyekben első fokon a járási hivatalok járnak el. A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre azonban nem terjed ki az olyan szerződéses jogviták rendezésére, mint például a vállalkozások és a fogyasztók között fennálló jótállási és szavatossági igények jogosságának, valamint megalapozottságának eldöntése. Szerződéses jogvita esetén a bírósági út vehető figyelembe, vagy az igényérvényesítés másik lehetséges, alternatív eszköze lehet a fővárosi, megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek eljárásának kezdeményezése.

Fogyasztói panasz esetén először az érintett vállalkozással meg kell kísérelni a vitás ügy rendezését. A panaszos fogyasztónak erről lehetőleg kézzelfogható bizonyítéka legyen pl. tanú, vagy ajánlott levél feladóvevénye. Amennyiben a vitát nem sikerül így rendezni, akkor kell a békéltető testülethez fordulni. A békéltető testületek illetékességét a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye határozza meg, így a bajai járás területén élők fogyasztói jogvitája esetén a Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testülethez fordulhatnak (cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4., tel.: 76/501-525, 76/501-500., 06-70-702-8403., e-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu, web:www.bacsbekeltetes.hu).

Az eljárást természetes személy, civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is kérheti. Az eljárás ingyenes, célja a fogyasztói jogvita gyors, bírósági eljáráson kívüli rendezése. A bepanaszolt vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Megszegése kötelező bírságkiszabási eset kis- és középvállalkozások esetén is.

Az eljárás során a tanács elnöke elsősorban egyezséget kísérel meg létrehozni a felek között. Ha az egyezség megfelel a jogszabályoknak, határozattal jóváhagyja. Egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében kötelezést tartalmazó határozatot hoz. A tanács a fogyasztó kérelmének elutasításáról is dönthet, ha a meghallgatást követően a kérelmet megalapozatlannak találja.

 

A tanács kötelezést tartalmazó határozata, illetve ajánlása ellen fellebbezésnek nincs helye, annak hatályon kívül helyezése azonban kérhető a bíróságtól.

 

  Dr. Szenoradszki Endre

  járási hivatalvezető