Hatósági Osztály

Az ügykatalógust ide kattintva érheti el.

 

hatosagi.baja@bacs.gov.hu

szoc.baja@bacs.gov.hu

Vezető: Szepesvári Zoltánné  79/795-029

szepesvari.zoltanne@bacs.gov.hu


6500 Baja, Deák Ferenc u. 11-13.


Főbb feladatok, tevékenységek:                                                                                                                 

Feladat- és hatáskörök

 

- hadigondozotti ellátással kapcsolatos ügyintézés, Hadigondozással kapcsolatban igényjogosultság   megállapítása, magasabb járadékosztályba való besorolás, pénzellátás megállapítása
 
 - kommunális igazgatás: temető fenntartás, üzemeltetés, temetkezési tevékenység folytatásával kapcsolatos engedélyezési, ellenőrzési feladatok ellátása
 
- állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos feladatok: állatotthon létesítésének engedélyezése, állatpanzió és állatmenhely létesítésének engedélyezése, szolgáltatás felügyelet. Állatvédelmi hatósági feladatok. Állandó menazséria létesítésével, fenntartásával, engedélyezésével, ideiglenes menazséria útinapló kiadásával, továbbításával kapcsolatos feladatok
 
- vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok közül: az ingatlan tulajdonosának kötelezése az ingatlan víziközmű-rendszerbe történő bekötésére, amennyiben az ingatlan beköttetését a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül nem teljesíti, vízvezetési és szennyvízelvezetési szolgalom alapítása, ivóvíz bekötővezeték létesítésének engedélyezése, közterületen kialakítandó vízmérőhely helyének megállapítása, nádaratás, nádégetés engedélyezése
 
- oktatással kapcsolatos feladatok közül: a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörök ellátása, a tanköteles tanuló tanulmányai külföldön történő folyatása bejelentésének fogadása, írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak a vizsgaszervező iskolák közötti elosztásban történő közreműködés
 
- környezetvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatok közül: A levegőtisztaság-védelmi ügyben az elsőfokú hatósági eljárások lefolytatása
 
- ingatlanvállalkozással kapcsolatos feladatok közül: az üzletszerű társasház-kezelői és ingatlankezelői tevékenység bejelentése és felügyelete
 
- közlekedési igazgatás: járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezése, illetve ezek nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos eljárás

 -Aktív korúak ellátása (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás és Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás)

-Időskorúak járadékának megállapítása, felülvizsgálata, megszüntetése

-Egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából szociális rászorultság megállapítása

-Közgyógyellátásra való jogosultság  megállapítása, felülvizsgálata, megszüntetése

-Fokozott ápolást igénylő  személy részére ápolási díj és emelt összegű ápolási díj megállapítása, felülvizsgálata, megszüntetése

Nyomtatványok:

- Időskorúak járadékának megállapítására kérelem

- Aktív korúak ellátásának megállapítására kérelem

- Ápolási díj megállapítására kérelem

- Gyermekek otthongondozási díja iránti kérelem

- Közgyógyellátás megállapítására kérelem

- Szociális rászorultság megállapítása iránt egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igénybevétele céljából kérelem

- Volt hadiárva, volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt rendszeres havi járadékának megállapításához igénybejelentés

Munkatársak:                                                                                                                                            

                              

Balogh Anett

 

titkársági-igazgatási   szakügyintéző

79/795-024

balogh.anett@bacs.gov.hu

Bényi Éva

igazgatási szakügyintéző

79/795-054

benyi.eva@bacs.gov.hu

Blazsanik Zoltán

szociális szakügyintéző

79/795-045

blazsanik.zoltan@bacs.gov.hu

Eke Istvánné

hatósági
szakügyintéző

79/795-030

eke.istvanne@bacs.gov.hu

Feil János

állami ügykezelő

79/795-040

feil.janos@bacs.gov.hu

Heffnerné Kiss Csilla

szociális szakügyintéző

79/795-050

kiss.csilla@bacs.gov.hu

Jánosdeák Anikó

szociális szakügyintéző 79/795-060

janosdeak.aniko@bacs.gov.hu

Keglevich Péter

állami
ügykezelő
79/795-034

keglevits.peter@bacs.gov.hu

dr. Kiss Judit

hatósági szakügyintéző 79/795-033

kiss.judit@bacs.gov.hu

Kővágó Kristóf

gépkocsivezető 70/3836025  

Ligeti Magdolna

szociális szakügyintéző 79/795-058 ligeti.magdolna@bacs.gov.hu

Prodán Zsuzsanna

állami
ügykezelő
79/795-037 prodan.zsuzsanna@bacs.gov.hu

Rebók Mária

igazgatási szakügyintéző

79/795-027

rebok.maria@bacs.gov.hu

Sibalinné Kollár Krisztina

állami ügykezelő

79/795-038

kollar.krisztina@bacs.gov.hu

Szinnai Adélia

szociális szakügyintéző

79/795-073

szinnai.adelia@bacs.gov.hu

Taba Tiborné

állami
ügykezelő

79/795-040


taba.tiborne@bacs.gov.hu

Takácsné Péter Ildikó

szociális szakügyintéző

79/795-061

peter.ildiko@bacs.gov.hu

 

 

 

 

 

 

Ügykatalógus
Bajai Járási Hivatal Hatósági Osztály kép
6500 Baja, Deák Ferenc utca 11-13. Googlemaps
Ügyleírás Elérhetőség
Időskorúak járadéka   
Ápolási díj   
Aktív korúak ellátása   
Közgyógyellátás  
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság  
Gyermekek otthongondozási díja  
Hadigondozással kapcsolatos ügyintézés. Hadigondozással kapcsolatban igényjogosultság   megállapítása, magasabb járadékosztályba való besorolás, pénzellátás megállapítása.  79/795-033
Kommunális igazgatás: temető fenntartás, üzemeltetés, temetkezési tevékenység folytatásával kapcsolatos engedélyezési, ellenőrzési feladatok ellátása.  79/795-032
Állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos feladatok: állatotthon létesítésének engedélyezése, állatpanzió és állatmenhely létesítésének engedélyezése, szolgáltatás felügyelet. Állatvédelmi hatósági feladatok. Állandó menazséria létesítésével, fenntartásával, engedélyezésével, ideiglenes menazséria útinapló kiadásával, továbbításával kapcsolatos feladatok.

 79/795-033

 79/795-071

Az ingatlan tulajdonosának kötelezése az ingatlan víziközmű-rendszerbe történő bekötésére, amennyiben az ingatlan beköttetését a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül nem teljesíti, vízvezetési és szennyvízelvezetési szolgalom alapítása, ivóvíz bekötővezeték létesítésének engedélyezése, közterületen kialakítandó vízmérőhely helyének megállapítása, nádaratás, nádégetés engedélyezése.

 79/795-033

 79/795-071

A tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörök ellátása, a tanköteles tanuló tanulmányai külföldön történő folyatása bejelentésének fogadása, írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak a vizsgaszervező iskolák közötti elosztásban történő közreműködés.

 79/795-071

 79/795-032

A levegőtisztaság-védelmi ügyben az elsőfokú hatósági eljárások lefolytatása

 79/795-033

 79/795-071

Az üzletszerű társasház-kezelői és ingatlankezelői tevékenység bejelentése és felügyelete  79/795-032
Járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezése, illetve ezek nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos eljárás.  79/795-033