Hatósági Osztály

Az ügykatalógust ide kattintva érheti el.

 

hatosagi.baja@bacs.gov.hu

szoc.baja@bacs.gov.hu

Vezető: Szepesvári Zoltánné  79/795-029

szepesvari.zoltanne@bacs.gov.hu

6500 Baja, Deák Ferenc u. 11-13.


Ügyfélfogadás rendje:

 

                         Hétfő            

8:00-17:00

 

                        Kedd              

8:00-14:30

 

Szerda      

8:00-14:30

 

   Csütörtök     

8:00-12:00

 

   Péntek          

8:00-12:00

 

 

 

 

 

Főbb feladatok, tevékenységek:                                                                                                                 

Feladat- és hatáskörök

 

- hadigondozotti ellátással kapcsolatos ügyintézés, Hadigondozással kapcsolatban igényjogosultság   megállapítása, magasabb járadékosztályba való besorolás, pénzellátás megállapítása
 
 - kommunális igazgatás: temető fenntartás, üzemeltetés, temetkezési tevékenység folytatásával kapcsolatos engedélyezési, ellenőrzési feladatok ellátása
 
- állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos feladatok: állatotthon létesítésének engedélyezése, állatpanzió és állatmenhely létesítésének engedélyezése, szolgáltatás felügyelet. Állatvédelmi hatósági feladatok. Állandó menazséria létesítésével, fenntartásával, engedélyezésével, ideiglenes menazséria útinapló kiadásával, továbbításával kapcsolatos feladatok
 
- vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok közül: az ingatlan tulajdonosának kötelezése az ingatlan víziközmű-rendszerbe történő bekötésére, amennyiben az ingatlan beköttetését a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül nem teljesíti, vízvezetési és szennyvízelvezetési szolgalom alapítása, ivóvíz bekötővezeték létesítésének engedélyezése, közterületen kialakítandó vízmérőhely helyének megállapítása, nádaratás, nádégetés engedélyezése
 
- oktatással kapcsolatos feladatok közül: a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörök ellátása, a tanköteles tanuló tanulmányai külföldön történő folyatása bejelentésének fogadása, írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak a vizsgaszervező iskolák közötti elosztásban történő közreműködés
 
- környezetvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatok közül: A levegőtisztaság-védelmi ügyben az elsőfokú hatósági eljárások lefolytatása
 
- ingatlanvállalkozással kapcsolatos feladatok közül: az üzletszerű társasház-kezelői és ingatlankezelői tevékenység bejelentése és felügyelete
 
- közlekedési igazgatás: járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezése, illetve ezek nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos eljárás

 

Munkatársak:                                                                                                                                            

                              

Balogh Anett

 

titkársági-igazgatási   szakügyintéző

79/795-024

balogh.anett@bacs.gov.hu

Bényi Éva

igazgatási szakügyintéző

79/795-054

benyi.eva@bacs.gov.hu

Blazsanik Zoltán

szociális szakügyintéző

79/795-043

blazsanik.zoltan@bacs.gov.hu

Eke Istvánné

hatósági
szakügyintéző

79/795-030

eke.istvanne@bacs.gov.hu

Feil János

állami ügykezelő

79/795-040

feil.janos@bacs.gov.hu

Heffnerné Kiss Csilla

szociális szakügyintéző

79/795-050

kiss.csilla@bacs.gov.hu

Jánosdeák Anikó

szociális szakügyintéző 79/795-060

janosdeak.aniko@bacs.gov.hu

Keglevich Péter

állami
ügykezelő
79/795-034

keglevits.peter@bacs.gov.hu

dr. Kiss Judit

hatósági szakügyintéző 79/795-033

kiss.judit@bacs.gov.hu

Kővágó Kristóf

gépkocsivezető 70/3836025  

Ligeti Magdolna

szociális szakügyintéző 79/795-058 ligeti.magdolna@bacs.gov.hu

Prodán Zsuzsanna

állami
ügykezelő
79/795-037 prodan.zsuzsanna@bacs.gov.hu

Rebók Mária

igazgatási szakügyintéző

79/795-027

rebok.maria@bacs.gov.hu

Sibalinné Kollár Krisztina

állami ügykezelő

79/795-039

kollar.krisztina@bacs.gov.hu

Szinnai Adélia

szociális szakügyintéző

79/795-073

szinnai.adelia@bacs.gov.hu

Taba Tiborné

állami
ügykezelő

79/795-040


taba.tiborne@bacs.gov.hu

Takácsné Péter Ildikó

szociális szakügyintéző

79/795061

peter.ildiko@bacs.gov.hu

Kocsis András Gábor


   

 

 

 

 

 

 

Ügykatalógus
Bajai Járási Hivatal Hatósági Osztály kép
6500 Baja, Deák Ferenc utca 11-13. Googlemaps
Ügyleírás Elérhetőség
Hadigondozással kapcsolatos ügyintézés. Hadigondozással kapcsolatban igényjogosultság   megállapítása, magasabb járadékosztályba való besorolás, pénzellátás megállapítása.  79/795-033
Kommunális igazgatás: temető fenntartás, üzemeltetés, temetkezési tevékenység folytatásával kapcsolatos engedélyezési, ellenőrzési feladatok ellátása.  79/795-032
Állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos feladatok: állatotthon létesítésének engedélyezése, állatpanzió és állatmenhely létesítésének engedélyezése, szolgáltatás felügyelet. Állatvédelmi hatósági feladatok. Állandó menazséria létesítésével, fenntartásával, engedélyezésével, ideiglenes menazséria útinapló kiadásával, továbbításával kapcsolatos feladatok.

 79/795-033

 79/795-071

Az ingatlan tulajdonosának kötelezése az ingatlan víziközmű-rendszerbe történő bekötésére, amennyiben az ingatlan beköttetését a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül nem teljesíti, vízvezetési és szennyvízelvezetési szolgalom alapítása, ivóvíz bekötővezeték létesítésének engedélyezése, közterületen kialakítandó vízmérőhely helyének megállapítása, nádaratás, nádégetés engedélyezése.

 79/795-033

 79/795-071

A tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörök ellátása, a tanköteles tanuló tanulmányai külföldön történő folyatása bejelentésének fogadása, írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak a vizsgaszervező iskolák közötti elosztásban történő közreműködés.

 79/795-071

 79/795-032

A levegőtisztaság-védelmi ügyben az elsőfokú hatósági eljárások lefolytatása

 79/795-033

 79/795-071

Az üzletszerű társasház-kezelői és ingatlankezelői tevékenység bejelentése és felügyelete  79/795-032
Járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezése, illetve ezek nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos eljárás.  79/795-033