Gyámügyi Osztály


gyam.baja@bacs.gov.hu

Vezető: Dr. Józan Andrea

6500 Baja, Deák Ferenc u. 11-13. 


Ügyfélfogadás rendje:

 

    Hétfő            

8:00-16:00

 

      Kedd              

8:00-14:30

 

Szerda      

8:00-14:30

 

    Csütörtök     

8:00-12:00

 

     Péntek          

8:00-12:00

 

 

 

 

 

Illetékességi területe                                                                                                                                                                        

 

Baja   Bácszentgyörgy   Bátmonostor   Csátalja
Csávoly   Dávod   Dunafalva   Érsekcsanád
Érsekhalma   Felsőszentiván   Gara   Hercegszántó
Nagybaracska   Nemesnádudvar   Sükösd   Szeremle
Vaskút            

 

Főbb feladatok, tevékenységek:                                                                                                              

A Gyámügyi és Igazságügyi Osztály feladat- és hatáskörei

Gyámügyi ügytípusok:

1. A gyermekek védelme érdekében:

- védelembe vétel

- ideiglenes hatályú elhelyezés, felülvizsgálata 

- nevelésbe vétel, felülvizsgálata 

- utógondozás és az utógondozói ellátás

- iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetése

 

2. Pénzbeli és természetbeni támogatások:

- otthonteremtési támogatás megállapítása

- gyermektartásdíj megelőlegezése

 

3. A gyermek családi jogállásának rendezése:

- teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele

- családi jogállás rendezésére irányuló perek

 

4. Örökbefogadás:

- örökbe fogadásra való alkalmasság megállapítása

- felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához

 

5. Perindítás:

- szülői felügyeleti jog rendezése

- gondnokság alá helyezés, annak fenntartása, megszüntetése,

- számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása

 

6. Feljelentés tétel:

- a gyermek veszélyeztetése

- a tartási kötelezettség elmulasztása

- a gyermek sérelmére elkövetett más bűncselekmény miatt

 

7. Kapcsolattartás, szülői felügyeleti jog, kiskorú érdekvédelme: 

- kapcsolattartás szabályozása, végrehajtása, közvetítői eljárás

- szülő jognyilatkozata érvényességének jóváhagyása

- gyermek családba fogadásához történő hozzájárulás

- 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezése

- tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység keretében történő foglalkoztatása engedélyezése

 

8. Gyámság, gondnokság, előzetes jognyilatkozat és támogatott döntéshozatal:

- családba fogadó gyám vagy gyermekvédelmi gyám kirendelése, tevékenységének felügyelete

- ideiglenes gondnok, zárgondok, ügygondnok, gondnok, hivatásos gondnok kirendelése, tevékenységének felügyelete

- eseti gyám, magzat részére gyám kirendelése

- támogató kirendelése, tevékenységének felügyelete 

 

9. Vagyonkezelés:

- gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonával való törvényes képviselői rendelkezés jóváhagyása

- számadások elbírálása

- gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű jogával kapcsolatos ügyekben közreműködés

- hagyatéki eljárásban közreműködés

 

Munkatársaink                                                             

 

Dr. Luspay Endre  hivatali főtanácsos I. Telefon: 79/795-046

-          cselekvőképességet érintő gondnokság és felülvizsgálata (családtagos)

-          támogatott döntéshozatal (családtagos gondnokoltak esetében)

-          nevelésbe vétel, nevelésbe vétel felülvizsgálata nevelésbe vett gyermekek esetében

-          utógondozás elrendelése, utógondozói ellátás 

-          nevelésbe vétel felülvizsgálata során dönt a megelőző pártfogás fenntartásáról vagy
           megszüntetéséről

 

Dr. Kovács Rita vezető-hivatalitanácsos Telefon:79/795-057

-          tanköteles gyermek 10 tanórás igazolatlanul mulasztása 

-          családi pótlék folyósításának (iskoláztatási mulasztás) ügyei

-          családi pótlék természetben történő nyújtása

-          védelembe vétel, megelőző pártfogás elrendelése és ezek megszüntetése

-          ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel elrendelése

-          ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálata teljes körűen

-          gyermekek családi jogállásának rendezése

-          méhmagzat részére gondnok rendelése 

-          terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anyák ügyei

-          egyéb gyermekvédelmi hatósági intézkedés megtétele

 

 Radics Tünde vezető-hivatalitanácsos Telefon: 79/795-057

-          tanköteles gyermek 10 tanórás igazolatlanul mulasztása

-          családi pótlék folyósításának (iskoláztatási mulasztás) ügyei

-          családi pótlék természetben történő nyújtása

-          védelembe vétel, megelőző pártfogás elrendelése és ezek megszüntetése

-          ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel elrendelése

-          ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálata teljes körűen

-          távoltartás, családon belüli erőszak, ezen okokból gyermek védelembe vétele javaslat alapján

-          egyéb gyermekvédelmi hatósági intézkedés megtétele

 

Lukácsné dr. Radványi Mónika vezető-hivatalitanácsos Telefon:  79/795-053

-          kiskorúak vagyoni ügyei

-          eseti és ügygondnok, eseti gyám kirendelése megkeresés alapján

-          gyermektartásdíj megelőlegezése

-          szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyek: vitás kérdések eldöntése

-          kiskorú foglalkoztatásának engedélyezése

-          szülői ház elhagyása, kiskorú házasságkötése

-          javaslat magántanulói jogviszony létesítésére

-          családba fogadás

-          egyéb gyermekvédelmi hatósági intézkedés megtétele

 

Póráné dr. Tóth Bianka vezető-hivatalitanácsos Telefon:  79/795-055

-          kiskorúak vagyoni ügyei

-          kapcsolattartás szabályozása, kapcsolattartás végrehajtása

-          otthonteremtési támogatási ügyek

-          eseti és ügygondnok, eseti gyám kirendelése megkeresés alapján

-          utógondozás elrendelése otthonteremtési támogatást kérelmezők részére

-          szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyek: vitás kérdések eldöntése  

-          kiskorú foglalkoztatásának engedélyezése

-          szülői ház elhagyása, kiskorú házasságkötése

-          javaslat magántanulói jogviszony létesítésére

-          gyermekek családi jogállásának rendezése

-          méhmagzat részére gondnok rendelése

-          terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anyák ügyei

 

Ámann-né dr. Horváth Gabriella  vezető-hivatalitanácsos Telefon:  79/795-055

-          gyermektartásdíj megelőlegezése

-          otthonteremtési támogatási ügyek

-          utógondozás elrendelése otthonteremtési támogatást kérelmezők részére

-          kapcsolattartás szabályozása, kapcsolattartás végrehajtása

-          örökbefogadásra való alkalmasság

-          gyámság, gyám nevezése, gyámságból kizárás

-          új gondnoksági ügyek

 

 

Ádám Erika vezető-hivatalitanácsos Telefon: 79/795-042

-          cselekvőképességet érintő gondnokság és felülvizsgálata                                   

-          támogatott döntéshozatal (gondnokoltak és új ügyek)

-          előzetes jognyilatkozatok megtétele

 

Dr. Küttel Zsuzsanna vezető-hivatalitanácsos Telefon: 79/795-025

-          cselekvőképességet érintő gondnokság és felülvizsgálata

-          támogatott döntéshozatal (gondnokoltak és új ügyek)

-          előzetes jognyilatkozatok megtétele 

 

Gáspár László vezető-hivatalitanácsos Telefon: 79/795-048

-          honvédelmi igazgatás


 Glocker Attila  vezető-hivatalitanácsos Telefon: 79/795-046


Dr. Dölles Linda vezető-hivatalitanácsos Telefon :79/795-048