+ Hatósági Osztály

 

hatosagi.baja@bacs.gov.hu

Vezető: Szepesvári Zoltánné  79/795-029

szepesvari.zoltanne@bacs.gov.hu

6500 Baja, Deák Ferenc u. 11-13.


Ügyfélfogadás rendje:

 

                         Hétfő            

8:00-17:00

 

                        Kedd              

8:00-14:30

 

Szerda      

8:00-14:30

 

   Csütörtök     

8:00-12:00

 

   Péntek          

8:00-12:00

 

 

 

 

 

Főbb feladatok, tevékenységek:                                                                                                                 

Feladat- és hatáskörök

 

- fogyasztóvédelmi hatóságként a Hatósági Ellenőrzési Tervben foglaltak alapján illetve eseti jelleggel hatósági ellenőrzéseket végez, továbbá kivizsgálja a – hatáskörébe tartozó - kérelmeket, közérdekű bejelentéseket


- hadigondozotti ellátással kapcsolatos ügyintézés. Hadigondozással kapcsolatban igényjogosultság   megállapítása, magasabb járadékosztályba való besorolás, pénzellátás megállapítása
 
- általános szabálysértési hatósági feladatok
 
- kommunális igazgatás: temető fenntartás, üzemeltetés, temetkezési tevékenység folytatásával kapcsolatos engedélyezési, ellenőrzési feladatok ellátása
 
- állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos feladatok: állatotthon létesítésének engedélyezése, állatpanzió és állatmenhely létesítésének engedélyezése, szolgáltatás felügyelet. Állatvédelmi hatósági feladatok. Állandó menazséria létesítésével, fenntartásával, engedélyezésével, ideiglenes menazséria útinapló kiadásával, továbbításával kapcsolatos feladatok
 
- vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok közül: az ingatlan tulajdonosának kötelezése az ingatlan víziközmű-rendszerbe történő bekötésére, amennyiben az ingatlan beköttetését a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül nem teljesíti, vízvezetési és szennyvízelvezetési szolgalom alapítása, ivóvíz bekötővezeték létesítésének engedélyezése, közterületen kialakítandó vízmérőhely helyének megállapítása, nádaratás, nádégetés engedélyezése
 
- oktatással kapcsolatos feladatok közül: a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörök ellátása, a tanköteles tanuló tanulmányai külföldön történő folyatása bejelentésének fogadása, írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak a vizsgaszervező iskolák közötti elosztásban történő közreműködés
 
- környezetvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatok közül: A levegőtisztaság-védelmi ügyben az elsőfokú hatósági eljárások lefolytatása
 
- ingatlanvállalkozással kapcsolatos feladatok közül: az üzletszerű társasház-kezelői és ingatlankezelői tevékenység bejelentése és felügyelete
 
- közlekedési igazgatás: járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezése, illetve ezek nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos eljárás

 

Munkatársak:                                                                                                                                            

                              

Balogh Anett

 

titkársági-igazgatási   szakügyintéző

79/795-024

balogh.anett@bacs.gov.hu

 

Eke Istvánné

 

hatósági
szakügyintéző

79/795-030

eke.istvanne@bacs.gov.hu

 

Hetyei-Gertner Andrea

 

szabálysértési szakügyintéző

79/795-033

gertner.andrea@bacs.gov.hu

 

Faragó Illés

 

szabálysértési szakügyintéző    

79/795-031

farago.illes@bacs.gov.hu

dr. Küttel Zsuzsanna

igazgatási szakügyintéző

79/795-025

kuttel.zsuzsanna@bacs.gov.hu

 

Mészáros Ivett

 

hatósági
szakügyintéző

79/795-035

meszaros.ivett@bacs.gov.hu

 

Rebók Mária

 

igazgatási szakügyintéző

79/795-027

rebok.maria@bacs.gov.hu

dr. Umenhoffer Anita

hatósági
szakügyintéző

79/795-032

 

umenhoffer.anita@bacs.gov.hu

 

 

dr. Hegyháti László

 

hatósági
szakügyintéző

79/795-059

hegyhati.laszlo@bacs.gov.hu

Gyurityné dr. Osztrogonácz Vera

fogyasztóvédelmi szakügyintéző  79/795-071      osztrogonacz.vera@bacs.gov.hu

 

Sibalinné Kollár Krisztina

 

 

állami
ügykezelő

 

79/795-039

kollar.krisztina@bacs.gov.hu

 

Keglevich Péter

 

állami
ügykezelő

79/795-034

keglevits.peter@bacs.gov.hu

Taba Tiborné

állami
ügykezelő

79/795-040


taba.tiborne@bacs.gov.hu

Prodán Zsuzsanna

állami
ügykezelő

 

79/795-037

    

 prodan.zsuzsanna@bacs.gov.hu

Kővágó Kristóf

gépkocsivezető

70/3836025

 


Pálffy Tibornéhatósági ügyintéző

79/795-040

 

palffy.tiborne@bacs.gov.hu