- Gyámügyi és Igazságügyi Osztály


gyam.baja@bacs.gov.hu

szoc.baja@bacs.gov.hu

Vezető: dr. Józan Andrea

6500 Baja, Deák Ferenc u. 11-13. 


Ügyfélfogadás rendje:

 

    Hétfő            

8:00-17:00

 

      Kedd              

8:00-14:30

 

Szerda      

8:00-14:30

 

    Csütörtök     

8:00-12:00

 

     Péntek          

8:00-12:00

 

 

 

 

 

Illetékességi területe                                                                                                                                                                        

 

Baja   Bácszentgyörgy   Bátmonostor   Csátalja
Csávoly   Dávod   Dunafalva   Érsekcsanád
Érsekhalma   Felsőszentiván   Gara   Hercegszántó
Nagybaracska   Nemesnádudvar   Sükösd   Szeremle
Vaskút            

 

Főbb feladatok, tevékenységek:                                                                                                              

A Gyámügyi és Igazságügyi Osztály feladat- és hatáskörei

Gyámügyi ügytípusok:

1. A gyermekek védelme érdekében:

- védelembe vétel

- ideiglenes hatályú elhelyezés, felülvizsgálata 

- nevelésbe vétel, felülvizsgálata 

- utógondozás és az utógondozói ellátás

- iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetése

 

2. Pénzbeli és természetbeni támogatások:

- otthonteremtési támogatás megállapítása

- gyermektartásdíj megelőlegezése

 

3. A gyermek családi jogállásának rendezése:

- teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele

- családi jogállás rendezésére irányuló perek

 

4. Örökbefogadás:

- örökbe fogadásra való alkalmasság megállapítása

- felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához

 

5. Perindítás:

- szülői felügyeleti jog rendezése

- gondnokság alá helyezés, annak fenntartása, megszüntetése,

- számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása

 

6. Feljelentés tétel:

- a gyermek veszélyeztetése

- a tartási kötelezettség elmulasztása

- a gyermek sérelmére elkövetett más bűncselekmény miatt

 

7. Kapcsolattartás, szülői felügyeleti jog, kiskorú érdekvédelme: 

- kapcsolattartás szabályozása, végrehajtása, közvetítői eljárás

- szülő jognyilatkozata érvényességének jóváhagyása

- gyermek családba fogadásához történő hozzájárulás

- 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezése

- tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység keretében történő foglalkoztatása engedélyezése

 

8. Gyámság, gondnokság, előzetes jognyilatkozat és támogatott döntéshozatal:

- családba fogadó gyám vagy gyermekvédelmi gyám kirendelése, tevékenységének felügyelete

- ideiglenes gondnok, zárgondok, ügygondnok, gondnok, hivatásos gondnok kirendelése, tevékenységének felügyelete

- eseti gyám, magzat részére gyám kirendelése

- támogató kirendelése, tevékenységének felügyelete 

 

9. Vagyonkezelés:

- gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonával való törvényes képviselői rendelkezés jóváhagyása

- számadások elbírálása

- gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű jogával kapcsolatos ügyekben közreműködés

- hagyatéki eljárásban közreműködés

 

Munkatársaink                                                             

 

Dr. Luspay Endre  gyámügyi szakügyintéző  Telefon: 79/795-046

- cselekvőképességet érintő gondnokság és felülvizsgálata (családtagos)

- támogatott döntéshozatal (családtagos gondnokoltak esetében)

-          nevelésbe vétel, nevelésbe vétel felülvizsgálata nevelésbe vett gyermekek esetében

-          utógondozás elrendelése, utógondozói ellátás 

-          nevelésbe vétel felülvizsgálata során dönt a megelőző pártfogás fenntartásáról vagy megszüntetéséről.

 

Dr. Király Annamária gyámügyi szakügyintéző Telefon: 79/795-044

- cselekvőképességet érintő gondnokság és felülvizsgálata(családtagos)

- támogatott döntéshozatal (családtagos gondnokoltak esetében)

-          nevelésbe vétel, nevelésbe vétel felülvizsgálata nevelésbe vett gyermekek esetében

-          utógondozás elrendelése, utógondozói ellátás 

-          nevelésbe vétel felülvizsgálata során dönt a megelőző pártfogás fenntartásáról vagy megszüntetéséről.

 

Dr. Kovács Rita gyámügyi szakügyintéző  Telefon:79/795-047

-          tanköteles gyermek 10 tanórás igazolatlanul mulasztása 

-          családi pótlék folyósításának (iskoláztatási mulasztás) ügyei

-          családi pótlék természetben történő nyújtása

-          védelembe vétel, megelőző pártfogás elrendelése és ezek megszüntetése

-          ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel elrendelése

-          ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálata teljes körűen

-          gyermekek családi jogállásának rendezése

-          méhmagzat részére gondnok rendelése 

-          terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anyák ügyei

-          egyéb gyermekvédelmi hatósági intézkedés megtétele

 

 Radics Tünde gyámügyi szakügyintéző Telefon: 79/795-057

-          tanköteles gyermek 10 tanórás igazolatlanul mulasztása

-          családi pótlék folyósításának (iskoláztatási mulasztás) ügyei

-          családi pótlék természetben történő nyújtása

-          védelembe vétel, megelőző pártfogás elrendelése és ezek megszüntetése

-          ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel elrendelése

-          ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálata teljes körűen

-          távoltartás, családon belüli erőszak, ezen okokból gyermek védelembe vétele javaslat alapján

-          egyéb gyermekvédelmi hatósági intézkedés megtétele

 

Lukácsné dr. Radványi Mónika gyámügyi szakügyintéző Telefon:  79/795-053

-          kiskorúak vagyoni ügyei

-          eseti és ügygondnok, eseti gyám kirendelése megkeresés alapján

-          gyermektartásdíj megelőlegezése

-          szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyek: vitás kérdések eldöntése

-          kiskorú foglalkoztatásának engedélyezése

-          szülői ház elhagyása, kiskorú házasságkötése

-          javaslat magántanulói jogviszony létesítésére

-          családba fogadás

-          egyéb gyermekvédelmi hatósági intézkedés megtétele

 

Póráné dr. Tóth Bianka gyámügyi szakügyintéző Telefon:  79/795-055

-          kiskorúak vagyoni ügyei

-          kapcsolattartás szabályozása, kapcsolattartás végrehajtása

-          otthonteremtési támogatási ügyek

-          eseti és ügygondnok, eseti gyám kirendelése megkeresés alapján

-          utógondozás elrendelése otthonteremtési támogatást kérelmezők részére

-          szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyek: vitás kérdések eldöntése  

-          kiskorú foglalkoztatásának engedélyezése

-          szülői ház elhagyása, kiskorú házasságkötése

-          javaslat magántanulói jogviszony létesítésére

-          gyermekek családi jogállásának rendezése

-          méhmagzat részére gondnok rendelése

-          terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anyák ügyei

 

Ámann-né dr. Horváth Gabriella  gyámügyi szakügyintéző Telefon:  79/795-028

-          gyermektartásdíj megelőlegezése

-          otthonteremtési támogatási ügyek

-          utógondozás elrendelése otthonteremtési támogatást kérelmezők részére

-          kapcsolattartás szabályozása, kapcsolattartás végrehajtása

-          örökbefogadásra való alkalmasság

-          gyámság, gyám nevezése, gyámságból kizárás

-          új gondnoksági ügyek

 

 

Ádám Erika gyámügyi szakügyintéző Telefon: 79/795-042

-          cselekvőképességet érintő gondnokság és felülvizsgálata                                   

-          támogatott döntéshozatal (gondnokoltak és új ügyek)

-          előzetes jognyilatkozatok megtétele

 

Dr. Küttel Zsuzsanna gyámügyi szakügyintéző Telefon: 79/795-025

-          cselekvőképességet érintő gondnokság és felülvizsgálata

-          támogatott döntéshozatal (gondnokoltak és új ügyek)

-          előzetes jognyilatkozatok megtétele 

 

Szociális ügytípusok:

Aktív korúak ellátásával, időskorúak járadékával, ápolási díjjal, gyermekek otthongondozási díjra való jogosultságának megállapításával, közgyógyellátásra való jogosultság megállapításával, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításával kapcsolatban elsőfokú hatósági jogkört gyakorol.

 

Heffnerné Kiss Csilla szociális szakügyintéző Telefon: 79/795-050

-  aktív korúak ellátása

-  időskorúak járadéka

-  közgyógyellátás

-  ápolási díj

-  gyermekek otthongondozási díja

 

Takácsné Péter Ildikó szociális szakügyintéző Telefon: 79/795-061

-  aktív korúak ellátása

-  egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

-  közgyógyellátás

-  ápolási díj

-  gyermekek otthongondozási díja

 

Jánosdeák Anikó szociális szakügyintéző Telefon: 79/795-060

-  aktív korúak ellátása

-  egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

-  közgyógyellátás

-  ápolási díj

-  gyermekek otthongondozási díja

 

Blazsanik Zoltán szociális szakügyintéző Telefon: 79/795-043

-  egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

-  ügyfélszolgálattal kapcsolatos teendők ellátása

        

Pusztainé Horváth Katalin szociális szakügyintéző Telefon: 79/795-056

-  aktív korúak ellátása

-  időskorúak járadéka

-  közgyógyellátás

-  ápolási díj

-  gyermekek otthongondozási díja

 

Szinnai Adélia szociális szakügyintéző Telefon: 79/795-073

-  aktív korúak ellátása

-  időskorúak járadéka

-  közgyógyellátás

-  ápolási díj

-  gyermekek otthongondozási díja

 

Ligeti Magdolna szociális szakügyintéző Telefon: 79/795-058

-  aktív korúak ellátása

-  időskorúak járadéka

-  közgyógyellátás

-  ápolási díj

-  gyermekek otthongondozási díja

 

Gáspár László igazgatási szakügyintéző  Telefon: 79/795-048

-  honvédelmi igazgatás

 

Jogi segítségnyújtási és áldozatsegítési ügytípusok:

A jogi segítségnyújtás célja, hogy az állam mindazok jogainak érvényre juttatásához segítséget adjon, akik arra hátrányos helyzetük miatt egyébként nem képesek. A járási hivatal az ügyfél rászorultsága alapján dönt a támogatás megengedhetősége kérdésében: peren kívüli ügyekben jogi segítő közreműködését, peres eljárásokban pedig a bíróság előtti képviseletet ellátó pártfogó ügyvédet biztosítja a rászorulók számára.

 

A járási hivatal, mint áldozatsegítő szolgálat a bűncselekmények és tulajdon elleni szabálysértések áldozatai számára elősegíti érdekeik érvényesítését; az elkövetéstől számított 5 napon belül beadott kérelem alapján azonnali pénzügyi segélyt adhat, krízishelyzet fennállása esetén; áldozati státuszukat igazolhatja. A személy elleni erőszakos bűncselekmények súlyos sérültjei és halálos áldozataik hozzátartozói mindezen túl állami kárenyhítést is igényelhetnek.

 

Glocker Attila jogi segítségnyújtási és áldozatsegítő szakügyintéző     Telefon: 79/795-049

- jogi segítségnyújtás

- áldozatsegítés