Bajai Járási Hivatal

Bajai Járási Hivatal, 2019-09-09 09:38

Tájékoztató földügyi eljárásokkal kapcsolatban

„Földügyi igazgatási eljáráshoz” – ezzel a felirattal ajánlott ellátni a járási hivatalok földhivatali osztályainak címzett, postai úton kézbesített küldeményeket, így azok közvetlenül az eljáró hatóságokhoz kerülnek, biztosítva a gyors és hatékony ügyintézést. A földügyi igazgatási (ingatlan-nyilvántartási, földhasználati nyilvántartási, földműves nyilvántartási, földforgalmi, földvédelmi, földminősítési, földhasznosítási, földmérési és térképészeti, telekalakítási) eljáráshoz kapcsolódó beadványt (kérelmet, nyilatkozatot, okiratot, vázrajz...
Bajai Járási Hivatal, 2019-08-26 11:32

Nagy sikerű nyári diákmunka program a Bajai Járásban

A diákok által ellátott feladatok sokszínűsége jellemezte ezt a két hónapot. Volt olyan fiatal, aki kertészetben dolgozott, volt, aki a játszótéri eszközök festését végezte, és volt, aki a falunapok és rendezvények előkészítésében segédkezett, vagy irodai munkában tevékenykedett (pl.: postázás, irattárazás, digitalizálás).     A tanulók a múzeumokban is segítettek, ahol a kiállításokon teremőrként, jegyszedőként vagy kisegítőként dolgoztak. Akadtak olyanok is, akik a Bajai Járás rendezvényein pakoltak, takarítottak.   A versenyszférában 27...
Bajai Járási Hivatal, 2019-07-30 14:37

Módosul az ügyfélfogadás az augusztus 20-i nemzeti ünnep miatt

kep_3945.jpg Az augusztus 20-i nemzeti ünnepünk miatt módosul a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal munkarendje. A bajai kormányablakban az ügyfélfogadás rendje az alábbiak szerint alakul:   2019. augusztus 09. péntek: 7:00 – 17:00 2019. augusztus 10. szombat: 8:00 – 14:00 2019. augusztus 19. hétfő: zárva 2019. augusztus 20. kedd: zárva (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)...
Bajai Járási Hivatal, 2019-07-18 12:47

Kiemelten fontos feladat a parlagfű-mentesítés

kep_3915.jpg Világszerte milliók életét keseríti meg a parlagfű okozta allergia. Magyarországon több mint kétmillióan szenvednek a tünetektől, továbbá a mezőgazdaságban gyomnövényként közvetlenül is gondot jelent, irtása éppen ezért fontos, és törvény szerint kötelező is.   A parlagfű elleni védekezés az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége, amely alapján a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, majd ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig fenntartani. Ettől az évtől már –...
Bajai Járási Hivatal, 2019-07-11 10:32

A Nébih Zöld Számán jelenthetőek a méhpusztulási esetek

kep_3898.jpg Hamarosan megkezdődik a napraforgó virágzása, amikor is a méhészek gyakran tapasztalják a méhcsaládok gyengülését, pusztulását. A méhelhullási esetek hatékony és szakszerű kivizsgálása érdekében az Agrárminisztérium kéri, hogy a méhészek haladéktalanul jelentsék ezeket az eseteket a Nébih Zöld Számán (06-80/263-244).   A növénytermesztés során elengedhetetlen az okszerű növényvédő szer használat és az előírásoknak megfelelő technológia alkalmazása. A szabályos felhasználás biztonságos és nem okozhat méhmérgezést. Ha azonban a növényvédő szer ...
Bajai Járási Hivatal, 2019-06-19 11:33

Őstermelők ellenőrzése

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Baján is kiemelt figyelmet fordít a mezőgazdasági őstermelők által árusított termékek származására, ezért a piacokon és egyéb elárusító helyeken, a nyár folyamán kiemelten ellenőrzi a mezőgazdasági őstermelők által értékesíteni kívánt termék származását.   Különösen a szezonális friss zöldségek és gyümölcsök értékesítését szeretné nyomon követni a kormányhivatal.   Az ellenőrző hatóság  jogosult a termelés és értékesítés helyszínén a nyilvántartásban szereplő adatok valódiságát és az értékesíteni kívánt t...
Bajai Járási Hivatal, 2019-05-15 10:32

Nyári diákmunka 2019-ben is

Nyári diákmunka 2019-ben is A korai munkatapasztalat és jövedelemszerzés elősegítésére, valamint a fiatalkori inaktivitás csökkentése érdekében a Pénzügyminisztérium által ismét meghirdetésre kerül a „Nyári diákmunka” program.   A program egyben lehetőséget biztosít a diákok kötelező szakmai gyakorlatának teljesítésére is. A munka révén szerzett korai sikerélmény pedig elősegíti a későbbi munkaszocializációs folyamatot is. A 2019. évi program 2019. június 1-től 2019. augusztus 31-ig tart, a támogatott foglalkoztatás pedig július 1-től, augu...
Bajai Járási Hivatal, 2019-05-03 08:51

Kutyatartók kötelezettségei

A békés együttélés jegyében, illetve embertársaink és más kutyák biztonsága miatt felhívjuk a figyelmet az ebtartással összefüggő szabályok betartására. 4 hónaposnál idősebb eb csak mikrochippel megjelölve tartható, valamint a tulajdonos köteles minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen beoltatni (veszettség ellen csak mikrochippel ellátott eb oltható). A tulajdonos kötelessége az oltási könyv megőrzése, hatóság kérésére annak bemutatása, megsérülése, elvesztése esetén pedig annak 8 napon belüli pótlása. Fentiekben történő mulasz...
Bajai Járási Hivatal, 2019-03-12 08:07

TÁJÉKOZTATÓ GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉS ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJÉRŐL

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2016. évi CL. törvény 2. § (2) b. pontjában foglaltaknak, megfelelően ”A hatóság a hatásköre gyakorlása során, a törvény előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, jár el az összes ügyfél érdekében”. A gépjármű ügyintézés rendje Kormányablakunkban az alábbiak szerint történik:   Az ügyintézés - sorszámhúzást követően - érkezési sorrendben vagy időpontfoglalással történik. Egy foglalt időintervallumban egy ügy intézhető....