- Földhivatali Osztály

 

Vezető: dr. Vuity Sára Valéria

6500 Baja, Árpád tér 1.
06-79-795-117
foldhivatal.hv.baja@bacs.gov.hu 


Ügyfélfogadás rendje:

 

                        Hétfő            

8:00-17:00

 

                        Kedd              

8:00-14:30

 

Szerda      

8:00-14:30

 

   Csütörtök     

8:00-12:00

 

   Péntek          

8:00-12:00

 

 

 

   

 

Illetékességi területe                                                                                                                                 

 

Baja   Bácsszentgyörgy   Bátmonostor   Csátalja
Csávoly   Dávod    Dunafalva   Érsekcsanád
Érsekhalma   Felsőszentiván   Gara   Hercegszántó
Nagybaracska   Nemesnádudvar   Sükösd   Szeremle
Vaskút            

 

Főbb feladatok, tevékenységek:                                                                                                                

A földhivatali osztály látja el I. fokon az ingatlanok nyilvántartását és az ingatlanokkal kapcsolatos ügyek intézését. A földhivatali osztály felettes szerve a megyei földhivatal, amely egyben a földhivatali osztályok szakmai irányítását, felügyeletét, ellenőrzését is ellátja.

A földhivatali osztály feladata az ingatlan-nyilvántartás (jogi és műszaki, tulajdoni lapok és térképek) vezetése, a helyi adat- és térképtár fenntartása, abból adatszolgáltatás, a földvédelemmel és földminősítéssel, földrendezéssel összefüggő feladatok operatív végrehajtása.

A földhivatali osztály az osztályvezető  irányításával, a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint végzik munkájukat szervezeti felépítésben és feladatokkal:

Ingatlan-nyilvántartási szakvonal

 • Feladatkörébe tartozik a tulajdoni lapot érintő valamennyi ügy intézése függetlenül attól, hogy az ingatlan adataiban, a bejegyzett jogok, tények tekintetében történt-e a változás.
 • Az ingatlan-nyilvántartás vezetése - azaz valamilyen változtatás végrehajtása az adatokban - az ügyfél kérelme alapján történik. A nyilvántartást minden földhivatalban számítógépen vezetik.
 • A változásvezetés során a tulajdoni lapon történt bejegyzésről (törlésről) - azaz az ingatlanhoz fűződő jogok vagy tények megváltoztatásáról - az ügyintéző határozatot hoz, amit megküld az ügyfélnek.
 • Feladata a bejelentett változások alapján a tulajdoni lapon szereplő személyi és cégadatok karbantartása.
 • Adatszolgáltatás az ingatlan-nyilvántartás adataiban a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően 

Földmérési szakvonal

 • Alapfeladata az ingatlan-nyilvántartást érintő földmérési feladatok ellátása, elsősorban az ingatlan-nyilvántartási térképet érintő változások előzetes és végleges vezetése.
 • Telekalakítási eljárások lefolytatása
 • Adatszolgáltatás ingatlan-nyilvántartási térképről, vízszintes és magassági alappontokról
 • Kiemelt hatósági feladata a földmérő vállalkozások által készített, az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmát érintő földmérési munkák vizsgálata és záradékolása.
 • Földmérési tárgyú kérelmek, panaszok kivizsgálása

Földvédelmi, földminősítési és földhasználati szakvonal

 • Munkája során elsődleges feladata a termőföld minősítése, védelme, a termőföld rendeltetésszerű használata, más célú hasznosítás engedélyezése és az engedély nélküli hasznosítás felderítése és szankcionálása.
 • Földhasználat nyilvántartás
 • Művelési ágban végrehajtott változások ellenőrzése
 • Talajosztályozási térképek vezetése
 • Adatszolgáltatás a termőföldek művelési ágáról, minőségi osztályáról stb.

Ügyfélszolgálat, adatszolgáltatás

 • A földhivatali osztálynál önálló ügyfélszolgálat működik, melynek feladata a beadványok átvétele, az ügyfelek részére történő adatszolgáltatás. A tulajdoni lap adatok szolgáltatása a hivatal belső adatátviteli hálózatán keresztül, számítógépen történik.

 

Munkatársak                                                                                                                                         

 

dr. Alszegi-Miskolci Anett

 ingatlan-nyilvántartási  szakügyintéző

   alszegi.anett@bacs.gov.hu

 

 

Baranyi Nikolett

ingatlan-nyilvántartási  szakügyintéző

 79/795-110  baranyi.nikolett@bacs.gov.hu

 

Borszékiné Horváth Tünde

 

 ingatlan-nyilvántartási  szakügyintéző

79/795-114

  horvath.tunde@bacs.gov.hu

Csordásné Siroki Alíz

 

  ingatlan-nyilvántartási  ügyintéző

79/795-110

  siroki.aliz@bacs.gov.hu

 

Gombásné Horváth Andrea

 

ingatlan-nyilvántartási  szakügyintéző


79/795-113

  horvath.andrea@bacs.gov.hu

 

Kisföldiné Vecsernyés  Beatrix

 

ingatlan-nyilvántartási  szakügyintéző

79/795-114

  vecsernyes.beatrix@bacs.gov.hu

 

Nagy-Sümegi Anita

 

  ingatlan-nyilvántartási  szakügyintéző

79/795-112

  nagy-sumegi.anita@bacs.gov.hu

 

Obermann Noémi

 

  ingatlan-nyilvántartási  szakügyintéző

79/795-114

  obermann.noemi@bacs.gov.hu

 

Kertész Annamária

 

  pénzügyi- igazgatási szakügyintéző

79/795-118

  kertesz.annamaria@bacs.gov.hu

 

Erdélyi Györgyné

 

  ügyfélszolgálati szakügyintéző

79/795-116

  erdelyi.gyorgyne@bacs.gov.hu

 

Szólik Fanni

 

  ügyfélszolgálati szakügyintéző

79/795-115

  szolik.fanni@bacs.gov.hu

 

Budai Gabriella

 

  igazgatási ügyintéző

79/795-117

  budai.gabriella@bacs.gov.hu

 

Csatai Zsuzsanna 

 

  igazgatási ügyintéző

79/795-117

  csatai.zsuzsanna@bacs.gov.hu

 

Csepella Adrienn

 

  igazgatási ügyintéző

79/795-117

  csepella.adrienn@bacs.gov.hu

 

 

Posztronya Diána

 

 

kormányzati ügykezelő

79/795-117

  posztronya.diana@bacs.gov.hu

 

Elek Anita

 

  földügyi szakügyintéző

79/795-109

  elek.anita@bacs.gov.hu

 

Kovács T. Ákos

 

  földügyi szakügyintéző

79/795-106

  kovacs.tokoli.akos@bacs.gov.hu

 

Mezzőné Balogh Zsuzsanna

 

  földügyi szakügyintéző

79/795-108

  mezzone.balogh.zsuzsanna@bacs.gov.hu

 

Somlainé Csorba Zsuzsanna

 

  földügyi szakügyintéző

79/795-107

  foldhivatal.fv.baja@bacs.gov.hu

 

Somogyi Tímea

 

  földügyi szakügyintéző

79/795-109

  somogyi.timea@bacs.gov.hu

Aradi Attila

 

  földmérési szakügyintéző

79/795-105

  aradi.attila@bacs.gov.hu

 

Glockerné Tumó Tünde

 

 ingatlan-nyilvántartási szakügyintéző 

 79/795-112  tumo.tunde@bacs.gov.hu

 

Molnár Eszter

 

földmérési szakügyintéző

79/795-104

  molnar.eszter@bacs.gov.hu

 

Popp Roland

 

  földmérési szakügyintéző

79/795-105

  popp.roland@bacs.gov.hu

 

Szepesvári Zoltán

 

  kormányzati ügykezelő

79/795-120

  szepesvari.zoltan@bacs.gov.hu