- Építésügyi Osztály

Vezető: Szőke Ferenc

 

6500 Baja, Deák Ferenc u. 11-13. 
06-79-795-062 
epitesugy.baja@bacs.gov.hu

 


 

Ügyfélfogadás rendje:

                       Hétfő            

8:00-17:00

                       Kedd              

8:00-14:30

Szerda      

8:00-14:30

   Csütörtök     

8:00-12:00

   Péntek          

8:00-12:00

 

 

Illetékességi területe                                                                                                                            

Illetékességi területe kiterjed  a bajai, a kiskunhalasi, a jánoshalmi és a bácsalmási járások területére. 

 

Főbb feladatok, tevékenységek                                                                                                                    


Az osztály építésügyi hatósági hatáskörében ellátja:

-a Kormány által rendeletben kiemelt jelentőségű ügyben induló építésügyi hatósági engedélyezési eljárások lefolyatását,  

-összevont telepítési eljárások lefolytatását,  

-ha integrált eljárásban építésügyi hatósági eljárás is lefolytatásra kerül, akkor a külön jogszabály szerinti közreműködő vagy társhatósági feladatokat,           

-a kihirdetett veszélyhelyzetben szükséges építésügyi hatósági intézkedések megtétele és a kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő építésügyi hatósági ügyek lefolytatását, 

-a magyar történelem kiemelkedő jelentőségű helyszínein lévő, a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint az állam kizárólagos tulajdonába tartozó építmények vagy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő műemlékek és műemlékegyüttesek, továbbá országos jelentőségű kulturális és sport rendeltetésű építmények telkére, valamint az azok közvetlen környezetébe tartozó telkekre vonatkozóan az ott megvalósítandó közérdekű beruházások építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak lefolytatását,           

-az első fokú építésügyi hatóságot érintő kizárási ügyben keletkező építésügyi hatósági eljárások (jellemzően önkormányzati beruházások engedélyezési eljárásai) lefolytatását,

- a műemlékek kivételével az építmények nem megfelelő műszaki állapotából adódó kötelezési eljárások lefolytatása,

- az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység szabálytalan megkezdésével és végzésével kapcsolatos fennmaradási engedélyezési eljárások lefolytatása.

 


Az osztály építésfelügyeleti hatósági hatáskörében ellátja:

-építésrendészeti eljárások lefolytatását a szabálytalan építési tevékenységek tekintetében,

-az építőipari kivitelezési tevékenységek helyszíni ellenőrzését,      

-az egyszerű bejelentés alapján felépített vagy bővített lakóépületek elkészültét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítását,

-a tömegtartózkodásra szolgáló építmények, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény hatálya alá tartozó építmények, valamint a honvédelmi és katonai célú építmények szervizkönyvével, illetőleg 20 évenkénti felülvizsgálatának teljesítésével kapcsolatos ellenőrzéseket.


 

Munkatársak                                                                                                                                                                                                                        

 

 

Építésügyi Osztály FAX:

 

 79/998-623   epitesugy.baja@bacs.gov.hu

 

Isic Zsuzsanna

 

építésfelügyeleti szakügyintéző
79/795-064
isic.zsuzsanna@bacs.gov.hu

 

Nagy-Czirok Viktor

 

építésügyi szakügyintéző

 

 

79/795-065

 

nagyczirok.viktor@bacs.gov.hu

 

Zórity Tamás

 

építésügyi szakügyintéző
79/795-067
zority.tamas@bacs.gov.hu

Hornyák László

építésfelügyeleti szakügyintéző
79/795-036
hornyak.laszlo@bacs.gov.hu