Bajai Járási Hivatal

Bajai Járási Hivatal, 2018-06-19 15:11

A JÁRDA ÉS GYALOGÚT ÉPÍTÉSÉNEK BEJELENTÉSE

Amennyiben közműátépítés nem szükséges és a beavatkozás az út közúthálózatba sorolását nem változtatja meg, nincs szükség a hatóság engedélyére a meglévő út területén végzett kül- és belterületen a járda, valamint gyalogút építése, korszerűsítése, megszüntetése (elbontása) esetében. Ez esetben elegendő írásban bejelentést tenni a járási hivatal hatósági osztályán. A bejelentésnek tartalmaznia kell az építtető nevét, az ingatlan címét, a járdafelújítás megkezdésének tervezett idejét valamint – amennyiben ismert – a kivitelező nevét. A bejelent...
Bajai Járási Hivatal, 2018-05-28 08:41

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal Földhivatali Osztályának tájákoztatása

  Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy a földhasznosítási kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzését- az erdő művelési ágú területek kivételével- A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai 2018. májusában kezdik meg.   A földhasznosítási kötelezettség teljesítését a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfvt.) minden földhasználó számára előírja. A törvény úgy rendelkezik, hogy a föld használója- választása szerint- köteles a termőföldet a művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, va...
Bajai Járási Hivatal, 2017-03-20 10:56

A Békéltető Testület a fogyasztóvédelem szolgálatában

2017. január 1-től általános fogyasztóvédelmi hatósági ügyekben első fokon a járási hivatalok járnak el. A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre azonban nem terjed ki az olyan szerződéses jogviták rendezésére, mint például a vállalkozások és a fogyasztók között fennálló jótállási és szavatossági igények jogosságának, valamint megalapozottságának eldöntése. Szerződéses jogvita esetén a bírósági út vehető figyelembe, vagy az igényérvényesítés másik lehetséges, alternatív eszköze lehet a fővárosi, megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő bék...
Bajai Járási Hivatal, 2017-03-20 09:44

Új feladatok a Bajai Járási Hivatal Földhivatali Osztályán 2017. január 1-től

Új feladatok a Bajai Járási Hivatal Földhivatali Osztályán 2017. január 1-től   A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási hivatalok megerősítésével kapcsolatos jogszabály módosítások eredményeképpen több olyan elsőfokú eljárás - amelyet eddig az ügyfelek megyei szinten tudtak intézni – 2017. január 1-től átkerült a járási hivatalok hatáskörébe. Ennek megfelelően módosult a családi gazdaságokról szóló rendelet is. 2017. január 1-től a családi gazdaságok nyilvántartásba vételével, módosításával, törlésével kapcsolatos feladatokat a B...
Bajai Járási Hivatal, 2017-03-14 10:06

Változások a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak tekintetében

   BÁCS-KIKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Változások a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak tekintetében   Az állami rezsicsökkentés folytatásaként - a lakossági konzultáció figyelembevételével – elkészített, a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak megszüntetéséről szóló 2017. évi II. törvény szerint 2017. március 16-tól 20 hatósági eljárás díja kerül megszüntetésre, amelyből 15 a magánszemélyek, 5 a vállalkozások terheit csökkenti.   A Kormány által kezdeményezett, 2016 nyarán tartott lakoss...
Bajai Járási Hivatal, 2017-03-07 11:44

Változások a fogyasztóvédelem rendszerében

2017. január 1-től a fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat megosztottan végzi a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Pest Megyei Kormányhivatal és az ország 197 járása. A változások legfontosabb célja, hogy a fogyasztók könnyebben intézhessék ügyeiket, valamint hatékonyabbá váljon az ellenőrzések és az eljárások rendszere is. Az idei évtől a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz kerültek a fogyasztóvédelmi stratégiai feladatok, például az ellenőrzések szakmai felügyelete, illetve a tárca felügyeli a két fogyasztóvédelmi laboratóriumot, továbbá a ...
Bajai Járási Hivatal, 2017-02-01 15:15

HIRDETMÉNY

     BÁCS-KIKUN MEGYEI (FŐVÁROSI) KORMÁNYHIVATAL BAJAIJÁRÁSI (FŐVÁROSI KERÜLETI)HIVATAL     HIRDETMÉNY   AZ ERDŐNEK NEM MINŐSÜLŐ FÖLD KÉNYSZERHASZNOSÍTÓJAKÉNT TÖRTÉNŐ KIJELÖLÉS IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁRA   A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben (a továbbiakban Földforgalmi tv.) meghatározott szerzési feltételek, illetve korlátozások és tilalmak betartását a mezőgazdasági igazgatási szerv (a továbbiakban: járási hivatal) ellenőrzi és a Földforgalmi tv.-ben meghatározott feltételek fennállása ...