Tájékoztató földügyi eljárásokkal kapcsolatban

„Földügyi igazgatási eljáráshoz” – ezzel a felirattal ajánlott ellátni a járási hivatalok földhivatali osztályainak címzett, postai úton kézbesített küldeményeket, így azok közvetlenül az eljáró hatóságokhoz kerülnek, biztosítva a gyors és hatékony ügyintézést.


A földügyi igazgatási (ingatlan-nyilvántartási, földhasználati nyilvántartási, földműves nyilvántartási, földforgalmi, földvédelmi, földminősítési, földhasznosítási, földmérési és térképészeti, telekalakítási) eljáráshoz kapcsolódó beadványt (kérelmet, nyilatkozatot, okiratot, vázrajzot stb.) tartalmazó borítékon jól láthatóan fel kell tüntetni a „földügyi igazgatási eljáráshoz” szövegű kezelési jelzést. Ezáltal a kormányhivatalnak, illetve járási hivatalok földhivatali osztályainak címzett postai küldeményeket közvetlenül és haladéktalanul továbbítják az illetékes hatósághoz.

                                                                                                       

                                                                                             (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)