Tájékoztató fogyasztóvédelmi hatáskör változásról

Tájékoztató

fogyasztóvédelmi hatáskör változásáról

 

A szervezeti átalakítás következtében 2017. januártól a Bácsalmási járás illetékességi területén általános fogyasztóvédelmi hatóságként a Bácsalmási Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztálya jár el, viszont egyes kiemelt fogyasztóvédelmi közigazgatási ügyekben (például a szerencsejáték, a gazdasági reklám, az e-kereskedelem ellenőrzése és felügyelete, valamint a piacfelügyelet) a megye egész területére kiterjedően a Kecskeméti Járási Hivatal illetékessége érvényesül. Az első fokú döntés elleni jogorvoslat a Pest Megyei Kormányhivatalhoz tartozik.

A fogyasztóvédelmi ellenőrzéseket a Bácsalmási Járási Hivatal munkatársai a szakminisztérium által jóváhagyott éves ellenőrzési és vizsgálati program alapján végzik. A munkatársak az ellenőrzések során a fogyasztóvédelmi szabályok betartatását vizsgálják, jogsértés esetén a hatályos rendelkezések szerint járnak el.

A fogyasztóvédelmi panaszokat, bejelentéseket a kormányablakban is be lehet nyújtani.

A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival, illetve megszűnésével kapcsolatban felmerült jogvita rendezése tárgyában, mint alternatív vitarendezési fórum, továbbra is igénybe vehető a megyeszékhelyen a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4., e-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu, honlap: www.bacsbekeltetes.hu, telefon: 06-76/501-525) előtti térítésmentes eljárás kezdeményezése.

A központi internetes portálon, a „fogyasztovedelem.kormany.hu.” –n az érdeklődők további részletes információhoz juthatnak.

 

Bácsalmási Járási Hivatal