Tájékoztató az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásokról

 

                                                                      

 

TÁJÉKOZTATÓ

az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásokról

 

 

A vállalkozás indítását elősegítő támogatás jelenlegi formája:

   -          kérelemre legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő, vissza nem térítendő támogatás.

 

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás annak a személynek nyújtható:

   -  aki álláskereső,

   -  és amennyiben kamatmentes tőkejuttatásra nyújt be pályázatot, a járási hivatal legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartja,

   -  vagy aki rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesül, és

   -  aki önmaga foglalkoztatását – munkaviszonyon kívüli tevékenységgel - egyéni vállalkozás keretében, vagy társas vállalkozás személyesen közreműködő tagjaként (társas vállalkozás indításával vagy már működő vállalkozáshoz csatlakozással), vagy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg.

 

A támogatás a vállalkozóvá válás napjától kezdődően állapítható meg, így a támogatás folyósításának kezdő napja:

   a)      a bejelentési kötelezettséggel járó egyéni vállalkozás létrehozása esetén a vállalkozói nyilvántartásba vételének a napja,

   b)      mezőgazdasági őstervelői tevékenység esetén a mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiállításának napja. Mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez nyújtandó támogatás feltétele, hogy a támogatást kérő az őstermelői tevékenységet a támogatásról szóló döntést követően kezdi meg és a kérelem benyújtását megelőző két éven belül nem rendelkezett őstermelői igazolvánnyal.

   c)       minden más vállalkozás esetében a vállalkozás cégjegyzékbe történő bejegyzésének, illetve a változásbejegyzésnek a napja.

Fontos! A kérelmet minden esetben a vállalkozóvá válás napját megelőzően kell benyújtani!

 

Részletesebb felvilágosításért Bácsalmási Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályához fordulhat, cím: 6430 Bácsalmás, Rákóczi u. 34, tel.: 79/795-083, email: foglalkoztatas.bacsalmas@bacs.gov.hu.