Tájékoztatás az őstermelők ellenőrzésérőlBács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Bácsalmási Járási Hivatal

 

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

MEZŐGAZDASÁGI ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY

HASZNÁLAT JOGSZERŰSÉGÉNEK

 ELLENŐRZÉSÉRŐL

 

 

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 42.§. (2) bekezdésében foglaltak alapján, a 436/2015 (XII. 28.) (a mezőgazdasági őstermelői igazolványról) Korm. rendeletben foglaltak szerint őstermelői igazolvány használat jogszerűségének ellenőrzésére kerül sor.

Az ellenőrzések célja az őstermelői igazolvánnyal való visszaélések mérséklése, a nem saját termelésű termékek kiszűrése, ezáltal a tényleges őstermelői tevékenységet végző termelők piaci lehetőségeinek javítása.

A Bácsalmás Járási Hivatal illetékességi területén (Bácsalmás, Bácsszőlős, Bácsbokod, Bácsborsód, Csikéria, Katymár, Kunbaja, Madaras, Mátételke és Tataháza) az ellenőrzéseket a hatáskörrel rendelkező Bácsalmási Járási Hivatal Földhivatali Osztályának hatósági ellenőri igazolvánnyal, valamint megbízólevéllel rendelkező állami tisztviselői végzik.

A mezőgazdasági őstermelők ellenőrzésére előzetes kiértesítés nélkül kerül sor, működő piacokon, köztéri, illetve saját ingatlanon történő árusítóhelyeken.

A termelőnek „saját őstermelői tevékenységből származó termék” jelöléssel és az őstermelői igazolvány számának feltüntetésével kell ellátnia az értékesítésre szánt termékeit, vagy az árusítóhelyen jól látható helyen kell ilyen feliratú táblát elhelyeznie.

Az őstermelő csak a saját nevére kiállított érvényes őstermelői igazolvány birtokában értékesíthet.

 

 

Az ellenőrzés során a hatóság jogosult:

 • az igazolvány használatának jogszerűségét, valamint az Őstermelői Nyilvántartásban szereplő adatok valódiságát ellenőrizni,
 • a mezőgazdasági őstermelő által értékesíteni kívánt őstermelői termék származását ellenőrizni,
 • az ellenőrnek joga van a mezőgazdasági őstermelő igazolványát és értékesítési betétlapját, valamint a személyazonosító igazolványát vagy egyéb, a személyazonosság igazolására alkalmas okmányát elkérni, abba betekinteni,
 • az őstermelői tevékenység végzésének helyszínén és az értékesítés helyszínén ellenőrzést tartani;
 • az igazolványt visszatartani az őstermelői tevékenység jogszerűségének a jogszabályban foglaltak szerinti vizsgálatára irányuló eljárás jogerős lezárásáig, ha az Őstermelői Nyilvántartásban szereplő és az értékesítés helyszínén lévő őstermelői termékek köre egymástól eltér,
 • az igazolványt visszavonni, ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a mezőgazdasági őstermelő
  • őstermelői tevékenységre vonatkozó adatai eltérnek a Nyilvántartásban szereplő adatoktól
  • egyéni vállalkozói tevékenységei között a Nyilvántartásba bejegyzett tevékenység is szerepel,
  • által értékesíteni kívánt vagy értékesített termék mennyisége legalább 10%-kal több, mint amennyi a Nyilvántartásban szerepel, vagy a saját gazdasága adatai alapján lehetősége van termelni,
  • olyan terméket értékesít, amit a Nyilvántartásba nem jelentett be,
  • ha nem a saját őstermelői tevékenységéből származó terméket értékesít,
  • ha az őstermelői termékén, vagy az értékesítés helyszínén nem tünteti fel jól láthatóan az őstermelői igazolvány száma mellett az alábbi tájékoztatást: Saját őstermelői tevékenységből származó termék.

 

Felhívjuk a mezőgazdasági őstermelők figyelmét kötelezettségeik betartására, mivel helyszíni ellenőrzés során feltárt jogszabálysértés esetén a jogsértővel szemben a hatóságnak szankciót kell alkalmaznia!

 

 

 

Bácsalmás, 2017. május 3.

                                                                              Szommer Károly

                                                                                hivatalvezető

                                                                         nevében és megbízásából      

  

                                                                             Kulesevics Jánosné

                                                                                 osztályvezető