Még hatékonyabbá vált az ügyintézés 2020. január 1-jével

Az Országgyűlés még tavaly decemberben fogadta el a fővárosi és megyei kormányhivatalok átszervezéséről szóló törvénycsomagot, amelynek köszönhetően tovább egyszerűsödött, hatékonyabbá és gyorsabbá vált az ügyintézés.

 

2020. január 1-jével a kormányablakokban is benyújtható az erkölcsi bizonyítvány kiadására vonatkozó kérelem, illetve megszűnt az egyéni vállalkozói igazolvány. A korábban kiállított és érvénytelené vált igazolványokat az érintettek legkésőbb 2020. március 1-jéig kötelesek leadni a székhelyük szerinti járási (kerületi) hivatalban (kormányablakokban) postai úton vagy akár személyesen is.

 

A változások között szerepel az is, hogy most már az egész ország területére kiterjedő illetékességgel járnak el a járási (fővárosi kerületi) hivatalok az „OT”, „P” és a „Z” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadására vonatkozóan. A „P” rendszámot olyan cégek, egyéni vállalkozók és intézmények igényelhetik, akiknek fő tevékenységi köre a gépjármű kereskedelem, gépjárműjavítás és/vagy a gépjárműgyártás, „Z” betűjellel ellátott ideiglenes rendszámot pedig azok, akik külföldre szeretnék el- vagy visszajuttatni forgalomba helyezés céljából az adott járművet. Az „OT’ jelzés pedig a muzeális minősítésű személygépjárművek esetén használható.

 

A családi gazdaságok nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat és az adataik nyilvántartásban való rögzítését, a járási hivatalok helyett már a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (NAK) azon megyei ügyintézői szervezete, falugazdász-hálózata látja el a továbbiakban, amelynek illetékességi területén található a családi gazdaság központja.

A szükséges nyomtatványok az alábbi linkre kattintva érhetőek el: http://nak.hu/kamara/kamarai-hirek/orszagos-hirek/101058-ujabb-ugyek-intezeseben-segitenek-a-kamarai-falugazdaszok

 

Változás még továbbá, hogy annak a mezőgazdasági őstermelőnek, aki egyben egyéni vállalkozó is, az őstermelői tevékenységét az egyéni vállalkozókról szóló nyilvántartásban szereplő adatai összevetésével is ellenőrizheti a továbbiakban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.

 

2020. március 1-jével a reform legjelentősebb lépése lép hatályba. Ekkortól a megyeszékhely szerinti járási hivataloknak a járási hivatalok között betöltött kiemelt szerepe megszűnik, és a megyei illetékességgel ellátott feladat- és hatásköreit (pl. környezetvédelmi, természetvédelmi, munkavédelmi, családtámogatási feladatok) a megyei kormányhivatal fogja ellátni. Március 1-jén a járásszékhely települések jegyzőinek építésügyi, valamint egyes járási hivatalok építésügyi és építésfelügyeleti feladat- és hatáskörei is a kormányhivatal megyei illetékességgel ellátandó feladataivá válnak, ennek eredményeként megszűnnek az építésügyi hatóságok közötti hatásköri átfedések, ez pedig hatékonyabb joghoz jutást és jogérvényesítést tesz lehetővé. Ugyanekkor a járási hivatalok szabálysértési hatáskörei a rendőrkapitányságokhoz, míg a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartására vonatkozó határozat végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök a járásbíróságokhoz kerülnek.

 

 

 

 (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)