Kormányablak Ügyintézői Képzés bizonyítvány-átadó ünnepség

A KÖFOP-2.1.3-VEKOP-15-2016-00002  azonosító számú,  „A területi államigazgatási szervek humánerőforrásának fejlesztése” című kiemelt Projekt keretein belül valósult meg a kormányablak ügyintézői képzés VI. üteme, melynek elérkeztünk a bizonyítvány átadásához.

Az oktatást követően 2021. december 9-én került sor a Bácsalmási Járási Hivatalban a képzést és az azt követő vizsgát sikeresen teljesítők bizonyítvány átadó ünnepségére. A járási hivatal dolgozói közül 4 ügyintéző végezte el a képzést.


A kormányablakban történő ügyintézéshez elengedhetetlen a magas szintű felkészülés, mondta Szommer Károly hivatalvezető a szűk körben megrendezett bizonyítvány átadó ünnepségen. A több mint két hónapig tartó, a kormányablak ügyintézés minden részletére kiterjedő képzés jó lehetőséget biztosított ahhoz, hogy az ügyintézők felfrissítsék ismereteiket a ritkán előforduló ügytípusok tekintetében is.

A képzés az idei évben megváltozott formában került megvalósításra: az e-learning közszolgálati továbbképzési rész, valamint a magasan felkészült oktatók közreműködésével megtartott 14 napos jelenléti képzési részen túlmenően a gyakorlati oktatás során ügyfélszolgálati mentorok segítették az egyéni felkészüléseket, a szükséges szakmai ismeretek megszerzését.


Az oktatást követően valamennyi ügyintéző sikeres vizsgát tett, akik ünnepélyes keretek között vehették át a dr. György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára által adományozott oklevelet 2021. december 9-én.


A 10 órakor kezdődő ünnepségen a Himnusz eléneklését követően Szommer Károly járási hivatalvezető mondott köszöntő beszédet, melyben megköszönte munkatársainak a képzésen történő részvételt, gratulált a sikeresen letett vizsgákhoz egyben hangsúlyozta, a kormányablakok ügyintézői - az elektronikus ügyintézés egyre szélesedő térhódítása ellenére -, napi szinten jelentős számú ügyfelet szolgálnak ki, ezért nagyon fontos, hogy jól felkészült szakemberek végezzék ezt a munkát, akikkel méltán lehetnek elégedettek az ügyfelek.


(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)