Egyszeri segély iránti kérelemEgyszeri segély iránti kérelem

 

Nyugellátásban részesülő személy, rendkívüli élet és szociális helyzetére hivatkozással egyszeri segély kérelemmel fordulhat a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez. A kérelmet a Kormányablakban illetve a települési ügysegédnél is beadhatja.

Az egyszeri segély engedélyezésére az érintett személy, illetve meghatalmazottja vagy törvényes képviselője kérelme alapján kerülhet sor.

Ki jogosult az ellátásra?

Öregségi nyugdíjban, hozzátartozói ellátásban (özvegyi nyugdíj, özvegyi járadék, árvaellátás, szülői nyugdíj, baleseti hozzátartozói nyugdíj, mezőgazdasági szövetkezeti járadék) részesülő személy.

Egyszeri segély engedélyezhető a nyugellátásban részesülő személy részére, ha olyan élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását veszélyezteti és havi jövedelme nem haladja meg:

-           a 75.000 forintot, ha a közeli hozzátartozójával közös háztartásban él,

-           a 85.000 forintot, ha egyedül él.

Kérelmében hivatkozhat nehéz körülményeire, egészségi állapotára, közeli hozzátartozó halálesetére, havi kiadásainak aránytalan emelkedésére, megnövekedett gyógyszer és lakásfenntartási költségekre, saját háztartásban nevelt kiskorú vagy tanulmányokat folytató gyermek ellátásának nehézségeire, alacsony nyugellátásra.

2017-ben az adható egyszeri segély összege minimum 15.000 Ft. ,maximum 42.750 Ft.

A rokkantsági ellátás és rehabilitációs ellátás nem minősül nyugellátásnak, ezért részükre a segély megállapítása nem engedélyezhető.

Egyszeri segély évente csak egy alkalommal állapítható meg.