Bácsalmáson és Tataházán megváltozott hét utca neve

Bácsalmáson a Rózsa Ferenc és a Zalka Máté, valamint Tataházán a Fürst Sándor, a Hámán Kató, a Jurinovics, a Ságvári Endre és a Zalka Máté utca új nevet kapott.


Bácsalmáson:

Rózsa Ferenc utca      helyett:            Rózsa utca

Zalka Máté utca         helyett:            Tavasz utca


Tataházán

Fürst Sándor utca       helyett:            Hajnal utca

Hámán Kató utca       helyett:            Orgona utca

Jurinovics utca            helyett:            Diófa utca

Ságvári Endre utca     helyett:            Új utca

Zalka Máté utca         helyett:            Levendula utca

lett az új elnevezése a közterületeknek.

 

A Kormányablak hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében az utcanév változásával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

 

A névváltozással érintett utcákban lakcímmel rendelkezők lakcímigazolványát szükséges kicserélni. Az új igazolványokat külön kérelem nélkül, minden érintett lakos megkapja, amely Bácsalmáson postai úton kerül kézbesítésre, Tataházán pedig a helyi önkormányzat jegyzője végzi az átadást, illetve a kézbesítést.

A korábbi utcanévvel kiállított lakcímkártyák érvénytelenek, így azokat kérjük, hogy mihamarabb leadni, vagy postai úton eljuttatni szíveskedjenek a bácsalmási Kormányablakba (Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8.), illetőleg Tataházán a helyi önkormányzathoz. Régi típusú személyazonosító igazolvánnyal rendelkező személyek esetén, akinek még nem volt lakcímkártyája, annak Bácsalmáson a Kormányablakban kell megjelenni az igazolványban található korábbi cím kivezetése és a lakcímkártya átvétele céljából.

 

A gépjárművel rendelkezők esetében a jármű forgalmi engedélyében is szükséges a lakcímváltozás átvezetése. A csere az ügyfél (vagy meghatalmazottja) kérelmére bármely Kormányablakban lehetséges.


Utcanév változás esetén a lakcímigazolvány, forgalmi engedély cseréje, a lakcímet tartalmazó új okmányok kiállítása az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. alapján illetékmentes.

 

                                                                                           (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)