+ Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

  Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

  Bácsalmási Járási Hivatal

  Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

  Osztályvezető:      Kozák Gáborné

                                   járási hivatalvezető - helyettesELÉRHETŐSÉG

 

 Cím: 6430 Bácsalmás, Gr. Teleki József utca 4-8.

 

Szociális ügyintézés:

Telefon:     (79) 795-147

Fax:             (79) 998-203

E-mail:        hatosagi.bacsalmas@bacs.gov.hu

 

Gyámügyi ügyintézés:

Telefon:     (79) 795-128

Fax:             (79) 998-203

E-mail:        gyam.bacsalmas@bacs.gov.hu


Egyéb hatósági ügyintézés:

Telefon:      (79) 795-130

Fax:             (79) 998-203

E-mail:       hatosagi.bacsalmas@bacs.gov.hu


 

 

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE
  Délelőtt: Délután:
Hétfő:                                                         8:00 - 11:30                 13:00 - 15:00              
Kedd: 8:00 - 11:30                 -
Szerda: 8:00 - 11:30 -
Csütörtök:        8:00 - 11:30 13:00 - 15:00
Péntek 8:00 - 11:30 -

 

ILLETÉKESSÉGI TERÜLET
Bácsalmás Bácsbokod Bácsborsód Bácsszőlős Csikéria
Katymár Kunbaja Madaras Mátételke Tataháza 

 

 

FŐBB FELADATOK/TEVÉKENYSÉGEK

Szociális és hatósági ügyintézés

 • Szociális ellátások
  (Szociális ellátások megállapítása (időskorúak járadéka, ápolási díj,aktív korúak ellátása, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság); 
  A szociális ellátás biztosítása, fenntartása, megszüntetése céljából nyilvántartás vezetése;  A szociális ellátásra való jogosultság felülvizsgálata; Az ellátásokkal kapcsolatos adategyeztetés, adatszolgáltatás teljesítése
 • Hadigondozotti ügyek
 • Szabálysértési ügyek
 • Közlekedési hatósági ügyek
 • Munkaügyi igazgatási feladatok
 • Állategészségügyi feladatok
 • Kommunális igazgatás
 • Környezetvédelmi feladatatok
 • Köznevelési Feladatok
 • Fogyasztóvédelmi feladatok ellátása
 • Jogi segítségnyújtással és áldozatsegítéssel kapcsolatos feladatok

Bővebb tájékoztató (.PDF)

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a szociális ellátások (időskorúak járadéka, ápolási díj, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, aktív korúak ellátása) iránti kérelmeket és a hadigondozotti kérelmeket 2015. november 5- étől a Bácsalmási Járási Hivatal Kormányablakában (Bácsalmás, Gr. Teleki József u 4-8.) nyújthatják be.


Gyámügyi ügyintézés

 • Gyermekvédelmi gondoskodás
 • Pénzbeli támogatás (otthonteremtési támogatás, gyermektartásdíj)
 • Családi jogállás rendezése
 • Örökbefogadás
 • Kapcsolattartás, szülői felügyeleti jog
 • Gyámság
 • Gondnokság
 • Előzetes jognyilatkozat
 • Támogatott döntéshozatal
 • Kiskorúak és gondnokoltak vagyonkezelése

 

Bővebb tájékoztató (.PDF)


A HATÓSÁGI, GYÁMÜGYI ÉS IGAZSÁGÜGYI OSZTÁLY ÁLTAL HASZNÁLT LEGFONTOSABB JOGSZABÁLYOK

 

Jogszabályok jegyzéke (.PDF)


 ÜGYINTÉZŐK


Kozák Gáborné osztályvezető

közvetlen elérhetőség: (79) 795-128

ellátott gyámhatósági feladatok: családi jogállás rendezése

 

Sauer Lászlóné gyámügyi szakügyintéző:

közvetlen elérhetőség: (79) 795-128

ellátott gyámhatósági feladatok: ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel; utógondozás, utógondozói ellátás; nevelési felügyelet; otthonteremtési támogatás; örökbefogadásra alkalmasság megállapítása, örökbefogadással kapcsolatos szülői nyilatkozat felvétele; családba fogadás, megelőző pártfogás

 

Leirer Tiborné gyámügyi szakügyintéző:

közvetlen elérhetőség: (79) 795-126

ellátott gyámhatósági feladatok:  szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyek; kapcsolattartás, gyámság; eseti gondnok, eseti gyám, ügygondnok kirendelése; gondnoksági ügyek (hozzátartozós gondnokok); távoltartási ügyek; védelembe vétel; megelőző pártfogás; családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásával kapcsolatos ügyek

 

Vuityné Geiger Mária gyámügyi szakügyintéző:

közvetlen elérhetőség: (79) 795-127

ellátott gyámhatósági feladatok: iskoláztatási támogatás szüneteltetésével kapcsolatos ügyek; gondnoksági ügyek (hozzátartozós gondnokok); gyermektartásdíj megelőlegezése; vagyonos kiskorúak


Dobozi Kitti gyámügyi szakügyintéző:

közvetlen elérhetőség: (79) 795-125

ellátott gyámhatósági feladatok: gondnoksági ügyek (hivatásos gondnok)


Dr. Páncsics Piroska szabálysértési szakügyintéző:

közvetlen elérhetőség: (79) 795-130

ellátott feladatok: szabálysértés, az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben, a földgázellátásról szóló törvényben, a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben, mező - és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben, a társasházakról szóló törvényben, a távhőszolgáltatásról szóló törvényben,  a temetőkről és temetkezésről szóló törvényben, a villamos energiáról szóló törvényben, a menedékjogról szóló törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló törvényben, valamint azok  felhatalmazásával kiadott rendeletekben meghatározott feladatok; fogyasztóvédelmi hatósági feladatok, jogi segítségnyújtási és áldozatsegítési feladatok


Vérné Simon Anna szociális szakügyintéző:

közvetlen elérhetőség: (79) 795-147

ellátott feladatok: szociális ellátások megállapítása (időskorúak járadéka, ápolási díj, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, aktív korúak ellátása), hadigondozott ügyek


Gelányi Andrea szociális szakügyintéző:

közvetlen elérhetőség: (79) 795-147

ellátott feladatok: szociális ellátások  megállapítása (időskorúak járadéka, ápolási díj, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, aktív korúak ellátása), hadigondozott ügyek; fogyasztóvédelmi hatósági feladatok, jogi segítségnyújtási és áldozatsegítési feladatok


Simonné Kalmár Magdolna szociális ügyintéző:

közvetlen elérhetőség: (79) 795-147

ellátott feladatok: szociális ellátások  megállapítása (időskorúak járadéka, ápolási díj, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, aktív korúak ellátása), hadigondozott ügyek


Barta Ágnes szociális szakügyintéző:

közvetlen elérhetőség: (79) 795-148

ellátott feladatok: szociális ellátások  megállapítása (időskorúak járadéka, ápolási díj, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, aktív korúak ellátása), hadigondozott ügyek


        


LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK ÉS TÁJÉKOZTATÓK (.PDF)

(Hatályos: 2017.08.26.)