- Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

Az ügykatalógust ide kattintva érheti el.

 

  Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

  Bácsalmási Járási Hivatal

  Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

  Osztályvezető:      Kozák Gáborné

                                   járási hivatalvezető - helyettes


  

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a nemzetgazdasági miniszter 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 9/2017.(V.19) NGM rendeletének 2. § a)-f) pontjai alapján a Bácsalmási Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztályának ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint alakul:

 

 

 

2018. november 30. péntek: 8:00 – 11:30; 13:00 – 15:00

 

2018. december 01. szombat: 8:00 – 11:30

 

2018. december 14. péntek: 8:00 – 11:30; 13:00 – 15:00

 

2018. december 15. szombat: 8:00 – 11:30

 

2018. december 24. hétfő: zárva

 

2018. december 31. hétfő: zárva 

ELÉRHETŐSÉG

 

 Cím: 6430 Bácsalmás, Gr. Teleki József utca 4-8.

 

Szociális ügyintézés:

Telefon:     (79) 795-147

Fax:             (79) 998-203

E-mail:        hatosagi.bacsalmas@bacs.gov.hu

 

Gyámügyi ügyintézés:

Telefon:     (79) 795-128

Fax:             (79) 998-203

E-mail:        gyam.bacsalmas@bacs.gov.hu


Egyéb hatósági ügyintézés:

Telefon:      (79) 795-130

Fax:             (79) 998-203

E-mail:       hatosagi.bacsalmas@bacs.gov.hu


 

 

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE
  Délelőtt: Délután:
Hétfő:                                                         8:00 - 11:30                 13:00 - 15:00              
Kedd: 8:00 - 11:30                 -
Szerda: 8:00 - 11:30 -
Csütörtök:        8:00 - 11:30 13:00 - 15:00
Péntek 8:00 - 11:30 -

 

ILLETÉKESSÉGI TERÜLET
Bácsalmás Bácsbokod Bácsborsód Bácsszőlős Csikéria
Katymár Kunbaja Madaras Mátételke Tataháza 

 


A HATÓSÁGI, GYÁMÜGYI ÉS IGAZSÁGÜGYI OSZTÁLY ÁLTAL HASZNÁLT LEGFONTOSABB JOGSZABÁLYOK

 

Jogszabályok jegyzéke (.PDF)


 ÜGYINTÉZŐK


Kozák Gáborné osztályvezető

közvetlen elérhetőség: (79) 795-128

ellátott gyámhatósági feladatok: családi jogállás rendezése

 

Sauer Lászlóné gyámügyi szakügyintéző:

közvetlen elérhetőség: (79) 795-128

ellátott gyámhatósági feladatok: ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel; utógondozás, utógondozói ellátás; nevelési felügyelet; otthonteremtési támogatás; örökbefogadásra alkalmasság megállapítása, örökbefogadással kapcsolatos szülői nyilatkozat felvétele; családba fogadás, megelőző pártfogás

 

Leirer Tiborné gyámügyi szakügyintéző:

közvetlen elérhetőség: (79) 795-126

ellátott gyámhatósági feladatok:  szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyek; kapcsolattartás, gyámság; eseti gondnok, eseti gyám, ügygondnok kirendelése; gondnoksági ügyek (hozzátartozós gondnokok); távoltartási ügyek; védelembe vétel; megelőző pártfogás; családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásával kapcsolatos ügyek

 

Vuityné Geiger Mária gyámügyi szakügyintéző:

közvetlen elérhetőség: (79) 795-127

ellátott gyámhatósági feladatok: iskoláztatási támogatás szüneteltetésével kapcsolatos ügyek; gondnoksági ügyek (hozzátartozós gondnokok); gyermektartásdíj megelőlegezése; vagyonos kiskorúak

 

Dr. Páncsics Piroska szabálysértési szakügyintéző:

közvetlen elérhetőség: (79) 795-130

ellátott feladatok: szabálysértés, az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben, a földgázellátásról szóló törvényben, a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben, mező - és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben, a társasházakról szóló törvényben, a távhőszolgáltatásról szóló törvényben,  a temetőkről és temetkezésről szóló törvényben, a villamos energiáról szóló törvényben, a menedékjogról szóló törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló törvényben, valamint azok  felhatalmazásával kiadott rendeletekben meghatározott feladatok; fogyasztóvédelmi hatósági feladatok, jogi segítségnyújtási és áldozatsegítési feladatok


Vérné Simon Anna szociális szakügyintéző:

közvetlen elérhetőség: (79) 795-197

ellátott feladatok: szociális ellátások megállapítása (időskorúak járadéka, ápolási díj, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, aktív korúak ellátása), hadigondozott ügyek


Gelányi Andrea szociális szakügyintéző:

közvetlen elérhetőség: (79) 795-147

ellátott feladatok: szociális ellátások  megállapítása (időskorúak járadéka, ápolási díj, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, aktív korúak ellátása), hadigondozott ügyek; fogyasztóvédelmi hatósági feladatok, jogi segítségnyújtási és áldozatsegítési feladatok


Simonné Kalmár Magdolna szociális ügyintéző:

közvetlen elérhetőség: (79) 795-197

ellátott feladatok: szociális ellátások  megállapítása (időskorúak járadéka, ápolási díj, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, aktív korúak ellátása), hadigondozott ügyek


Barta Ágnes szociális szakügyintéző:

közvetlen elérhetőség: (79) 795-148

ellátott feladatok: szociális ellátások  megállapítása (időskorúak járadéka, ápolási díj, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, aktív korúak ellátása), hadigondozott ügyek


        


LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK ÉS TÁJÉKOZTATÓK (.PDF)

(Hatályos: 2018.09.01.)

 

 

Ügykatalógus
Bácsalmási Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály kép
6430 Bácsalmás Gróf Teleki u. 4-8. Googlemaps
Intézhető ügyek Elérhetőség
Időskorúak járadéka 79/795-147
Ápolási díj 79/795-147
Aktív korúak ellátása

79/795-148

79/795-197
Közgyógyellátás 79/795-197
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 79/795-148
Hadigondozotti ügyek 79/795-197
Szabálysértés 79/795-130
Közlekedési hatósági ügyek (járdák, gyalogutak) 79/795-130
Állatvédelmi törvény megsértése esetén intézkedés kezdeményezése; állattartás korlátozása, megtiltása jogszabályban meghatározott esetekben 79/795-130
Állatpanzió, állatmenhely működésének engedélyezése, állatotthon működésének engedélyezése 79/795-130
Állandó menazséria működésének engedélyezése, nyilvántartás vezetése 79/795-130
Állatvásár, állatpiac, állatkiállítás tartásának engedélyezése 79/795-130
Kommunális igazgatás 79/795-130
Környezetvédelmi feladatok 79/795-130
Köznevelési feladatok 79/795-130
Fogyasztóvédelmi feladatok 79/795-130
Jogi segítségnyújtással kapcsolatos feladatok 79/795-130
Áldozatsegítéssel kapcsolatos feladatok 79/795-130
Ideiglenes hatályú elhelyezés 79/795-128
Nevelésbe vétel 79/795-128
Utógondozás 79/795-128
Utógondozói ellátás 79/795-128
Nevelési felügyelet 79/795-128
Védelembe vétel 79/795-126
Megelőző pártfogás 79/795-126
Családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása 79/795-126
Igazolatlan iskolai, óvodai hiányzás miatt családi pótlék folyósításának szünetelése 79/795-127
Otthonteremtési támogatás 79/795-128
Gyermektartásdíj megelőlegezése 79/795-127
Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat 79/795-128
Gyermek családi és utónevének megállapítása 79/795-128
Származási perek megindításához hozzájárulás 79/795-128
Képzelt szülő adatainak megállapítása 79/795-128
Örökbe fogadni szándékozók alkalmasságának megállapítása 79/795-128
Ismeretlen személy általi örökbefogadáshoz hozzájáruló szülői jognyilatkozat felvétele 79/795-128
Kapcsolattartás, kapcsolattartás végrehajtása 79/795-126
Szülői jognyilatkozat érvényességének jóváhagyása 79/795-127
Szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyek

79/795-126

79/795-127
Családba fogadás 79/795-128
Szülői ház elhagyása 79/795-126
16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezése 79/795-126
Tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység keretében történő foglalkoztatás engedélyezése 79/795-126
Gyámság 79/795-126
Gondnokság

79/795-125

79/795-126

79/795-127
Előzetes jognyilatkozat

79/795-125

79/795-126

79/795-127
Támogatott döntéshozatal

79/795-125

79/795-126

79/795-127
Kiskorúak és gondnokság alatt állók vagyoni ügyei 79/795-127
Távoltartási ügyek 79/795-126


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a szociális ellátások (időskorúak járadéka, ápolási díj, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, aktív korúak ellátása) iránti kérelmeket és a hadigondozotti kérelmeket 2015. november 5- étől a Bácsalmási Járási Hivatal Kormányablakában (Bácsalmás, Gr. Teleki József u 4-8.) nyújthatják be.

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410002/Munkakereses20091202.html?ugy=renszszocseg.html#topicissue

Normal021falsefalsefalseHUX-NONEX-NONEMicrosoftInternetExplorer4