- Földhivatali Osztály

 

Tisztelettel köszöntöm a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bácsalmási Járási Hivatal Földhivatali osztály oldalán.

Ezen oldal célja, hogy ügyfeleinknek lehetőséget biztosítsunk hivatali ügymenetünkkel kapcsolatos információk megszerzésére, illetve ügymenetünkről tájékoztassuk Önöket. 

Amennyiben oldalunkon a kérdésére nem talál választ, úgy kérem szíveskedjék felkeresni hivatalunk ügyfélszolgálatát.

 

 

Kulesevics Jánosné
  osztályvezető
 

Telefon:(79)/795-093 


 

Elérhetőség:

Cím: 6430 Bácsalmás, Rákóczi út 26.

e-mail cím: foldhivatal.bacsalmas@bacs.gov.hu

 


 

 

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE

 

  Délelőtt: Délután:
Hétfő:                                        8:00 - 11:30          13:00 - 15:00       
Kedd: 8:00 - 11:30  13:00 - 15:00
Szerda: 8:00 - 11:30  13:00 - 15:00
Csütörtök:        8:00 - 11:30  -
Péntek 8:00 - 11:30 -

 

 

ILLETÉKESSÉGI TERÜLET


A Bácsalmási Járási Hivatal Földhivatali Osztálya a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben meghatározott földügyi igazgatási feladatait és hatáskörét a Bácsalmási és a Jánoshalmi Járás területén,
míg a mezőgazdasági igazgatási feladatait és hatáskörét a Bácsalmási Járás területén gyakorolja.

 

 

FÖLDÜGYI IGAZGATÁSI FELADATKÖR ILLETÉKESSÉGI TERÜLETE
Bácsalmás Bácsbokod Bácsborsód Bácsszőlős Borota
Csikéria Jánoshalma Katymár Kéleshalom Kunbaja
Madaras Mátételke Mélykút Rém Tataháza 

 

 

MEZŐGAZDASÁGI IGAZGATÁS FELADATKÖR ILLETÉKESSÉGI TERÜLETE
Bácsalmás Bácsbokod Bácsborsód Bácsszőlős Csikéria
Katymár Kunbaja Madaras Mátételke Tataháza

 

 

TÁJÉKOZTATÓ A BÁCSALMÁSI JÁRÁSI HIVATAL FÖLDHIVATALI OSZTÁLY MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS TEVÉKENYSÉGÉRŐL


A Földhivatali Osztály feladata az ingatlan-nyilvántartás, a földhasználati nyilvántartás, a földművesek, a mezőgazdasági termelőszervezetek és a mezőgazdasági üzemközpontok nyilvántartásának vezetése. A földmérési, térképészeti tevékenységek, a földvédelem, földminősítés hatósági feladatainak ellátása. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak betartásának ellenőrzése és az ezzel kapcsolatos jogkövetkezmények alkalmazása, a földhasználati szerződések hatósági jóváhagyása, a családi gazdaságok nyilvántartásba vétele, az őstermelői igazolvány és az értékesítési betétlap használat jogszerűségének, valamint az őstermelő által közölt és nyilvántartásba vett adatok és nyilatkozatok valódiságának ellenőrzése.

A földhivatali osztály az ingatlanok és az ingatlanokhoz kötődő jogok és jelentős tények nyilvántartását, ezek változásainak vezetését végzi. Az ingatlanok nyilvántartása és az ország állami alaptérképekkel való ellátása állami alapfeladat. Az ingatlan-nyilvántartás nyilvános, tartalma az ingatlan-nyilvántartási törvény szerint bárki számára megismerhető. Az ingatlan-nyilvántartás a bejegyzett jogokat és tényeket hitelesen tanúsítja, az ingatlan-nyilvántartási térkép az ingatlanokat hitelesen ábrázolja.

 


 Az ügykatalógust ide kattintva érheti el.

 

 

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK


http://www.foldhivatal.hu/content/view/23/27/

 

  

Földhivatali osztályvezető :
Kulesevics Jánosné


ügyintéző

beosztás

telefonszám

 

 

 

Kulesevics Jánosné

osztályvezető

+36-79/795-093

Bleszityné Pásztor Brigitta

ingatlan-nyilvántartási ügyintéző

+36-79/795-087

Borosi Orsolya

ingatlan-nyilvántartási szakügyintéző

+36-79/795-087

Kaponyásné Szőke Mónika

ingatlan-nyilvántartási ügyintéző (ügyfélfogadó)

+36-79/795-088

Kovács Anita

ingatlan-nyilvántartási szakügyintéző

+36-79/795-092

Lucskai Levente

földügyi szakügyintéző

+36-79/795-089

dr. Rábl Szabolcs

földügyi szakügyintéző

+36-79/795-094

Matosné Dr. Klocker Margit

földügyi szakügyintéző

+36-79/795-090

Polyák Orsolya

ingatlan-nyilvántartási szakügyintéző

+36-79/795-084

Balaskó Tibor

földmérési szakügyintéző

+36-79/795-085

Somlai András

földmérési szakügyintéző

+36-79/795-095

Szép Katalin

ügyfélfogadó

+36-79/795-091

Csima Lászlóné

ingatlan-nyilvántartási szakügyintéző

+36-79/795-086
Ügyfélszolgálat, adatszolgáltatás

 

  • Hivatalunkban önálló ügyfélszolgálat működik, melynek feladata a beadványok átvétele, az ügyfelek részére történő adatszolgáltatás. A tulajdonlapi adatok szolgáltatása a hivatal belső adatátviteli hálózatán keresztül, számítógépen történik.

 

ADATSZOLGÁLTATÁSOKÉRT FIZETENDŐ DÍJAK

 Hiteles tulajdoni lap másolat díja ingatlanonként

6.250.- Ft

 Hiteles térképmásolat díja

3.000.- Ft

 Nem hiteles térképmásolat díja

2.400.- Ft

 Földhasználati lap másolat díja oldalanként     

800.- Ft

 Iratmásolat díja oldalanként

100.- Ft 

Földhasználati összesítő díja

4000.-Ft

 
 
AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁSÉRT FIZETENDŐ IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK

 

Elsőfokú eljárás (kivéve jelzálogjog)


  

6.600.- Ft/érintett ingatlan


 

Jelzálogjog bejegyzése, illetve módosítása


 

12.600.- Ft/érintett ingatlan


 

Társasház alapítás, illetve társasházi alapító okirat 
 módosításának bejegyzése


  

6.600.- Ft/társasházi különlap
   max. 100.000.- Ft


 

Soron kívüli eljárás (ügyfél kérelmére) 10.000.- Ft/érintett ingatlan


 

Járási Hivatali határozat elleni fellebbezés   10.000.- Ft/határozat


A TELEKALAKÍTÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁSÉRT FIZETENDŐ IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK

 

Elsőfokú eljárás


  

12.000.- Ft/érintett ingatlan


 

Hivatalos ügyintézés csak az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal földhivatali osztályán lehetséges, de az adatszolgáltatás, különösen a tulajdoni és földhasználati lapok, valamint a térképek kiváltása bármelyik földhivatali osztályon, vagy kihelyezett ügyfélszolgálaton, illetve a Kormányablak Osztályon is kérelmezhető (TAKARNET-es tulajdoni lap, TAKARNET-es földhasználati lap, TAKARNET-es térképmásolat).

Az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap tartalma - személyazonossági, illetve a képviseleti jogosultság igazolásával – korlátozás nélkül megismerhető, a tulajdoni lapba bárki betekinthet, arról feljegyzést készíthet, tulajdoni lap másolatot kérhet.

 

TULAJDONI LAP MÁSOLAT FORMÁI


  • Teljes másolat, amely valamennyi bejegyzést tartalmazza,
  • Szemle, amely a tulajdoni lap másolat kiadásának időpontjában fennálló bejegyzéseket tartalmazza.

Az ügyfél írásbeli kérelmére a járási hivatal illetékességi területén fekvő ingatlan tulajdoni lapjának a tartalmába történő betekintés díjmentes.

 

FÖLDHIVATAL ONLINE SZOLGÁLTATÁS

 

A TakarNet24 a földügyi szakigazgatás adatszolgáltatási rendszere, amely biztosítja a leggyakrabban igényelt földügyi adatok széles körű elérhetőségét.

A Földhivatal Online már elérhető az interneten keresztül, akár otthonról is, a szolgáltatások igénybevételéhez mindössze Ügyfélkapu regisztráció szükséges.

Aki már rendelkezik Ügyfélkapu regisztrációval, a Földhivatali Portálról belépve automatikusan igénybe veheti a Földhivatal Online szolgáltatásait. Ehhez nincs szükség újabb regisztrációra vagy díj megfizetésére.

Aki még nem rendelkezik Ügyfélkapu regisztrációval, annak először regisztrálnia kell. Ez díjmentesen, személyesen megtehető bármelyik okmányirodában vagy kormányablaknál. A rendszer használatát megismerheti a Földhivatal Online DEMO változatának segítségével, amely további részletes tudnivalókkal is szolgál, valamint tartalmazza a Felhasználói Kézikönyvet.

 


A Bácsalmási Járási Hivatal Földhivatali Osztályának másodfokú szerve a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztálya, amely egyben a földhivatali osztály szakmai irányítását, felügyeletét és ellenőrzését is ellátja.


Elérhetősége:

Cím:

6000 Kecskemét, Fecske u. 25.

Postacím:

6001. Pf. 100.

Telefon:

76/795-826

Fax:

76/795-858

E-mail

foldhivatal.megye@bacs.gov.hu

 

A földügyi szakigazgatás hivatalos honlapja megtekinthető az alábbi linken:

http://www.foldhivatal.hu/


Amennyiben a rendszer használatával kapcsolatban kérdése van a
79/460-4079, 79/460-4078 és a 79/460-4077   telefonszámon,
vagy  info@takarnet.hu  e-mail címen felteheti.


 

Ügykatalógus
Bácsalmási Járási Hivatal Földhivatali Osztály
6430 Bácsalmás, Rákóczi u. 26. Googlemaps
Intézhető ügyek Elérhetőség

Tulajdonjog bejegyzésre irányuló eljárás megindítása (termőföldre)

79/795-087
79/795-092

Tulajdonjog bejegyzésre irányuló eljárás megindítása (belterületi ingatlanra) 79/795-087
79/795-092
Vagyonkezelői jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása 79/795-092, 79/795-093
Haszonélvezeti jog bejegyzésre irányuló eljárás megindítása (termőföldre) 79/795-087, 79/795-092
Haszonélvezeti jog törlésére irányuló eljárás megindítása 79/795-087, 79/795-092
Használati jog, használat joga bejegyzésére irányuló eljárás megindítása 79/795-092, 79/795-093
Földhasználati jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása 79/795-092, 79/795-093
Jelzálogjog bejegyzésre irányuló eljárás megindítása 79/795-087, 79/795-092
Jelzálogjog törlésére irányuló eljárás megindítása 79/795-087, 79/795-092
Elidegenítési és terhelési tilalom, elidegenítési tilalom feljegyzésére irányuló eljárás megindítása 79/795-087, 79/795-092
Elidegenítési és terhelési tilalom, elidegenítési tilalom törlésére irányuló eljárás megindítása 79/795-087, 79/795-092
Elővásárlási, vételi, visszavásárlási vagy eladási jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása 79/795-087, 79/795-092
Elővásárlási, vételi, visszavásárlási vagy eladási jog törlésére irányuló eljárás megindítása 79/795-087, 79/795-092
Tartási és életjáradéki jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása 79/795-087, 79/795-092
Tartási és életjáradéki jog törlésére irányuló eljárás megindítása 79/795-087, 79/795-092
Telki szolgalmi jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása 79/795-092, 79/795-093
Végrehajtási jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása 79/795-087, 79/795-092
Végrehajtási jog törlésére irányuló eljárás megindítása 79/795-087, 79/795-092
A föld átruházására irányuló szerződés benyújtása tényének feljegyzésére irányuló eljárás megindítása 79/795-087, 79/795-092
Tulajdonjog fenntartással történt eladás tényének feljegyzésére irányuló eljárás megindítása 79/795-087, 79/795-092
Árverés kitűzése tényének feljegyzésére irányuló eljárás megindítása 79/795-087, 79/795-092
Árverés kitűzése tényének törlésére irányuló eljárás megindítása 79/795-087, 79/795-092
Jogi jelleg feljegyzésére irányuló eljárás megindítása 79/795-092, 79/795-093
Épület feltüntetésére irányuló kérelem 79/795-087, 79/795-092
Épület bontás átvezetésére irányuló kérelem 79/795-087, 79/795-092
Épület rendeltetésének átvezetésére irányuló kérelem 79/795-087, 79/795-092
Társasház nyilvántartásba vétele iránti kérelem 79/795-092, 79/795-093
Szövetkezeti ház nyilvántartásba vétele iránti kérelem 79/795-092, 79/795-093
Telekalakítás ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetésére irányuló eljárás megindítása 79/795-087, 79/795-092
Művelési ág változás átvezetése iránti kérelem 79/795-087, 79/795-092
Önálló épület feltüntetése iránti kérelem 79/795-092, 79/795-093
Jogosult adataiban történt változás átvezetése iránti kérelem 79/795-087, 79/795-092
Hiteles tulajdoni lap másolat szolgáltatás iránti kérelem 79/795-091
Kérelem a tulajdoni lap adataiba történő betekintéshez 79/795-091
Iratmásolat szolgáltatás iránti kérelem 79/795-091
Hiteles térképmásolat (helyszínrajz) szolgáltatás iránti kérelem 79/795-091
Hiteles földhasználati lap szolgáltatás iránti kérelem 79/795-091
Földhasználati összesítő szolgáltatása iránti kérelem 79/795-091
Földkönyv szolgáltatás iránti kérelem 79/795-089
Természetes személy földművesként való nyilvántartásbavételi iránti kérelem szakirányú képzettségen alapulóan 79/795-084, 79/795-090
Természetes személy földművesként való nyilvántartásbavétel iránti kérelem őstermelői tevékenységen alapulóan 79/795-084, 79/795-090
Mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásbavétel iránti kérelem 79/795-084, 79/795-090
Újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásbavétel iránti kérelem 79/795-084, 79/795-090
Földművesként nyilvántartott személy adataiban történt változás bejelentése 79/795-084, 79/795-090
Mezőgazdasági termelőszervezetként nyilvántartásba vett szervezet adataiban történt változás bejelentése 79/795-084, 79/795-090
Földhasználati nyilvántartásba vétel iránti kérelem 79/795-084, 79/795-090
Földhasználati nyilvántartásból törlés iránti kérelem 79/795-084, 79/795-090
Földhasználóként nyilvántartásba vett személy adataiban történt változás bejelentése 79/795-084, 79/795-090
Termőföld végleges más célú használatának engedélyezésére irányuló eljárás megindítása 79/795-090, 79/795-094
Termőföld időleges más célú használatának engedélyezésére irányuló eljárás megindítása 79/795-090, 79/795-094
Engedély nélküli más célú hasznosítási eljárás megindítása 79/795-090, 79/795-094
Újrahasznosítási eljárás megindítása 79/795-090, 79/795-094
Művelési ág változás bejelentése 79/795-090, 79/795-094
Földminősítési eljárás megindítása 79/795-090, 79/795-094
A föld haszonbérletének hatósági jóváhagyására irányuló eljárás megindítása 79/795-084, 79/795-090
Hatósági jóváhagyás iránti eljárás megindítása a haszonbérleti szerződésnek nem minősülő földhasználati szerződésnek, a haszonbérleti szerződés módosításának, valamint az olyan haszonbérleti szerződésnek, melynek létestése során nem áll fenn előhaszonbérleti jog 79/795-084, 79/795-090
Őstermelők nyilvántartásba vétele iránti eljárás 79/795-084, 79/795-090
Őstermelő nyilvántartásból törlése iránti eljárás 79/795-084, 79/795-090
Családi gazdaság nyilvántartásba vétele iránti eljárás 79/795-084, 79/795-090
Családi gazdaság nyilvántartásból törlése iránti eljárás 79/795-084, 79/795-090
Felmérési, térképezési és területszámítási hiba kijavítására indult eljárás 79/795-095, 79/795-085
Telekalakítási engedélyezési eljárás 79/795-095, 79/795-085
Földmérési és térképészeti adatok szolgáltatása iránti kérelem 79/795-085, 79/795-089
Változási vázrajz vizsgálata és záradékolása iránti eljárás 79/795-095, 79/795-085