+ Földhivatali Osztály

 

 

 

Elérhetőség:

Cím: 6430 Bácsalmás, Rákóczi út 26.

e-mail cím: foldhivatal.bacsalmas@bacs.gov.hu

 

ügyintéző beosztás telefonszám
     
Kulesevics Jánosné osztályvezető +36-79/795-093
Petróczi Erzsébet ingatlan-nyilvántartási szakügyintéző +36-79/795-086
Androvicz Adrienn ingatlan-nyilvántartási ügyintéző +36-79/795-086
Bleszityné Pásztor Brigitta ingatlan-nyilvántartási ügyintéző +36-79/795-087
Borosi Orsolya ingatlan-nyilvántartási szakügyintéző +36-79/795-087
Bubán Aliz ingatlan-nyilvántartási ügyintéző (ügykezelő) +36-79/795-088
Kaponyásné Szőke Mónika ingatlan-nyilvántartási ügyintéző (ügyfélfogadó) +36-79/795-091
Kovács Anita ingatlan-nyilvántartási szakügyintéző +36-79/795-092
Kurucsai Pál földügyi szakügyintéző +36-79/795-094
Matosné Dr. Klocker Margit földügyi szakügyintéző +36-79/795-090
Cseresnyés Vivien földügyi szakügyintéző +36-79/795-084
Ács Erika földügyi szakügyintéző +36-79/795-084
Bubán Gábor földügyi szakügyintéző +36-79/795-089
Balaskó Tibor földmérési szakügyintéző +36-79/795-085
Somlai András földmérési szakügyintéző +36-79/795-095

 

Tisztelettel köszöntöm a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bácsalmási Járási Hivatal Földhivatali osztály oldalán.

Ezen oldal célja, hogy ügyfeleinknek lehetőséget biztosítsunk hivatali ügymenetünkkel kapcsolatos információk megszerzésére, illetve ügymenetünkről tájékoztassuk Önöket. 

Amennyiben oldalunkon a kérdésére nem talál választ, úgy kérem szíveskedjék felkeresni hivatalunk ügyfélszolgálatát.

 

Kulesevics Jánosné
  osztályvezető
 

Telefon:(79)/795-093 

 

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE

 

  Délelőtt: Délután:
Hétfő:                                        8:00 - 11:30          13:00 - 15:00       
Kedd: 8:00 - 11:30  13:00 - 15:00
Szerda: 8:00 - 11:30  13:00 - 15:00
Csütörtök:        8:00 - 11:30  -
Péntek 8:00 - 11:30 -

 

ILLETÉKESSÉGI TERÜLET

A Bácsalmási Járási Hivatal Földhivatali Osztálya a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben meghatározott földügyi igazgatási feladatait és hatáskörét a Bácsalmási és a Jánoshalmi Járás területén,
míg a mezőgazdasági igazgatási feladatait és hatáskörét a Bácsalmási Járás területén gyakorolja.

 

FÖLDÜGYI IGAZGATÁSI FELADATKÖR ILLETÉKESSÉGI TERÜLETE
Bácsalmás Bácsbokod Bácsborsód Bácsszőlős Borota
Csikéria Jánoshalma Katymár Kéleshalom Kunbaja
Madaras Mátételke Mélykút Rém Tataháza 

 

 

FÖLDÜGYI IGAZGATÁSI FELADATKÖR

 

 • Az ingatlan-nyilvántartás vezetése.
 • A földhasználati nyilvántartás vezetése.
 • A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről és a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás (a továbbiakban: földműves nyilvántartás) vezetése.
 • A földmérési és térképészeti állami alapfeladatok és alapmunkák ellátása.
 • A földminősítéssel, a földvédelemmel, a földhasznosítással kapcsolatos előírások érvényesítése.
 • A földtulajdoni és a földhasználati előírások érvényesítése.
 • A földforgalommal kapcsolatos eljárások lefolytatása.
 • A telekalakítással kapcsolatos eljárások lefolytatása.


MEZŐGAZDASÁGI IGAZGATÁS FELADATKÖR ILLETÉKESSÉGI TERÜLETE
Bácsalmás Bácsbokod Bácsborsód Bácsszőlős Csikéria
Katymár Kunbaja Madaras Mátételke Tataháza

 

 

MEZŐGAZDASÁGI IGAZGATÁSI FELADATKÖR

 

 • A családi gazdaságok nyilvántartásba vétele, módosítása, valamint a nyilvántartásból való törlése.
 • Az őstermelői igazolvány és az értékesítési betétlap használat jogszerűségének, valamint az őstermelő által közölt és nyilvántartásba vett adatok és nyilatkozatok valódiságának ellenőrzése.


LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK

http://www.foldhivatal.hu/content/view/23/27/

TÁJÉKOZTATÓ A BÁCSALMÁSI JÁRÁSI HIVATAL FÖLDHIVATALI OSZTÁLY MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS TEVÉKENYSÉGÉRŐL
 

A földhivatali osztály feladata az ingatlan-nyilvántartás, a földhasználati nyilvántartás, a földművesek, a mezőgazdasági termelőszervezetek és a mezőgazdasági üzemközpontok nyilvántartásának vezetése. A földmérési, térképészeti tevékenységek, a földvédelem, földminősítés hatósági feladatainak ellátása. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak betartásának ellenőrzése és az ezzel kapcsolatos jogkövetkezmények alkalmazása, a földhasználati szerződések hatósági jóváhagyása, a családi gazdaságok nyilvántartásba vétele, az őstermelői igazolvány és az értékesítési betétlap használat jogszerűségének, valamint az őstermelő által közölt és nyilvántartásba vett adatok és nyilatkozatok valódiságának ellenőrzése.

A földhivatali osztály az ingatlanok és az ingatlanokhoz kötődő jogok és jelentős tények nyilvántartását, ezek változásainak vezetését végzi. Az ingatlanok nyilvántartása és az ország állami alaptérképekkel való ellátása állami alapfeladat. Az ingatlan-nyilvántartás nyilvános, tartalma az ingatlan-nyilvántartási törvény szerint bárki számára megismerhető. Az ingatlan-nyilvántartás a bejegyzett jogokat és tényeket hitelesen tanúsítja, az ingatlan-nyilvántartási térkép az ingatlanokat hitelesen ábrázolja.

  

Földhivatali osztályvezető :
Kulesevics Jánosné
 
FÖLDHIVATALI OSZTÁLY FELADATAI

 Ingatlan-nyilvántartási ügyintézés:

 

 • Feladatkörébe tartozik a tulajdoni lapot érintő valamennyi ügy intézése
 • Az ingatlan-nyilvántartás vezetése - azaz valamilyen változtatás végrehajtása az adatokban - az ügyfél kérelme alapján történik. A nyilvántartás vezetése számítógépen történik.
 • A változásvezetés során a tulajdoni lapon történt bejegyzésről (törlésről) - azaz az ingatlanhoz fűződő jogok vagy tények megváltoztatásáról - az ügyintéző határozatot hoz, amit megküld az ügyfélnek.
 • Feladata, a bejelentett változások alapján, a tulajdoni lapon szereplő személyi és cégadatok karbantartása.
 • Adatszolgáltatás az ingatlan-nyilvántartás adataiból a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.
 • A tulajdoni lapok szolgáltatása.
 • Az ingatlanokhoz fűződő jogok, vagy tények bejegyzéséhez benyújtott okiratok tárolása.

 

 Földmérési ügyintézés:

 • Az ingatlan-nyilvántartási térkép vezetése.
 • A sajátos célú földmérési tevékenységek felügyelete.
 • Az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmát érintő változási vázrajzok vizsgálata és záradékolása.
 • Az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmában bekövetkező változások, előzetes és végleges átvezetése.
 • Térképmásolatok kiadása.
 • Ellátja a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos feladatokat.
 • Adatszolgáltatás az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmából, lakossági megkeresésre, valamint földmérési munkákhoz.
 • Földmérési tartalmú panaszügyek, beadványok kivizsgálása.
 • A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos földmérési feladatok ellátása.

 

Földügyi és földhivatali ügyintézés (földvédelem, földminősítés és földhasználat, földhasználati jogosultság megszerzésének hatósági jóváhagyása, a családi gazdaságok nyilvántartásba vétele)

 

 • A talajosztályozási térképek, valamint a földhasználati nyilvántartás vezetése.
 • Földművesek, mezőgazdasági termelőszervezetek és a mezőgazdasági üzemközpontok nyilvántartásának vezetése.
 • A termőföldek minősítése, védelme, a rendeltetésszerű használatuk ellenőrzése.
 • A más célú hasznosítás engedélyezése, az engedély nélküli más célú hasznosítás felderítése és szankcionálása.
 • Adatszolgáltatás a termőföldek művelési ágáról, minőségi osztályáról, valamint az aranykorona számítások ellenőrzése.
 • A parlagfűmentesítés ellenőrzése, határszemle.
 • A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak betartásának ellenőrzése, valamint az ezzel kapcsolatos jogkövetkezmények alkalmazása.
 • Művelési ágban végrehajtott változások ellenőrzése.
 • Földhasználati nyilvántartásból történő adatszolgáltatás.
 • Szakkérdéssel kapcsolatos állásfoglalás kiadása.
 • A 2014. május 1-jén vagy azt követően közzétett (közölt) haszonbérleti szerződések, illetve megkötött, haszonbérleti szerződésnek nem minősülő földhasználati szerződések hatósági jóváhagyása.
 • A családi gazdaságok nyilvántartásba vétele, módosítása, valamint a nyilvántartásból való törlése.
 • Az őstermelői igazolvány és az értékesítési betétlap használat jogszerűségének, valamint az őstermelő által közölt és nyilvántartásba vett adatok és nyilatkozatok valódiságának ellenőrzése.

 

Ügyfélszolgálat, adatszolgáltatás

 

 • Hivatalunkban önálló ügyfélszolgálat működik, melynek feladata a beadványok átvétele, az ügyfelek részére történő adatszolgáltatás. A tulajdonlapi adatok szolgáltatása a hivatal belső adatátviteli hálózatán keresztül, számítógépen történik.

 

ADATSZOLGÁLTATÁSOKÉRT FIZETENDŐ DÍJAK

 Hiteles tulajdoni lap másolat díja ingatlanonként

6.250.- Ft

 Hiteles térképmásolat díja

3.000.- Ft

 Nem hiteles térképmásolat díja

2.400.- Ft

 Földhasználati lap másolat díja oldalanként     

800.- Ft

 Iratmásolat díja oldalanként

100.- Ft 

Földhasználati összesítő díja

4000.-Ft

 
 
AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁSÉRT FIZETENDŐ IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK

 

Elsőfokú eljárás (kivéve jelzálogjog)


  

6.600.- Ft/érintett ingatlan


 

Jelzálogjog bejegyzése, illetve módosítása


 

12.600.- Ft/érintett ingatlan


 

Társasház alapítás, illetve társasházi alapító okirat 
 módosításának bejegyzése


  

6.600.- Ft/társasházi különlap
   max. 100.000.- Ft


 

Soron kívüli eljárás (ügyfél kérelmére) 10.000.- Ft/érintett ingatlan


 

Járási Hivatali határozat elleni fellebbezés   10.000.- Ft/határozat


A TELEKALAKÍTÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁSÉRT FIZETENDŐ IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK

 

Elsőfokú eljárás


  

12.000.- Ft/érintett ingatlan


 

Hivatalos ügyintézés csak az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal földhivatali osztályán lehetséges, de az adatszolgáltatás, különösen a tulajdoni és földhasználati lapok, valamint a térképek kiváltása bármelyik földhivatali osztályon, vagy kihelyezett ügyfélszolgálaton, illetve a Kormányablak Osztályon is kérelmezhető (TAKARNET-es tulajdoni lap, TAKARNET-es földhasználati lap, TAKARNET-es térképmásolat).

Az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap tartalma - személyazonossági, illetve a képviseleti jogosultság igazolásával – korlátozás nélkül megismerhető, a tulajdoni lapba bárki betekinthet, arról feljegyzést készíthet, tulajdoni lap másolatot kérhet.

 

TULAJDONI LAP MÁSOLAT FORMÁI


 • Teljes másolat, amely valamennyi bejegyzést tartalmazza,
 • Szemle, amely a tulajdoni lap másolat kiadásának időpontjában fennálló bejegyzéseket tartalmazza.

Az ügyfél írásbeli kérelmére a járási hivatal illetékességi területén fekvő ingatlan tulajdoni lapjának a tartalmába történő betekintés díjmentes.

 

FÖLDHIVATAL ONLINE SZOLGÁLTATÁS

 

A TakarNet24 a földügyi szakigazgatás adatszolgáltatási rendszere, amely biztosítja a leggyakrabban igényelt földügyi adatok széles körű elérhetőségét.

A Földhivatal Online már elérhető az interneten keresztül, akár otthonról is, a szolgáltatások igénybevételéhez mindössze Ügyfélkapu regisztráció szükséges.

Aki már rendelkezik Ügyfélkapu regisztrációval, a Földhivatali Portálról belépve automatikusan igénybe veheti a Földhivatal Online szolgáltatásait. Ehhez nincs szükség újabb regisztrációra vagy díj megfizetésére.

Aki még nem rendelkezik Ügyfélkapu regisztrációval, annak először regisztrálnia kell. Ez díjmentesen, személyesen megtehető bármelyik okmányirodában vagy kormányablaknál. A rendszer használatát megismerheti a Földhivatal Online DEMO változatának segítségével, amely további részletes tudnivalókkal is szolgál, valamint tartalmazza a Felhasználói Kézikönyvet.

 


A Bácsalmási Járási Hivatal Földhivatali Osztályának másodfokú szerve a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztálya, amely egyben a földhivatali osztály szakmai irányítását, felügyeletét és ellenőrzését is ellátja.


Elérhetősége:

Cím:

6000 Kecskemét, Fecske u. 25.

Postacím:

6001. Pf. 100.

Telefon:

76/795-826

Fax:

76/795-858

E-mail

kecskemet_m@bacs.gov.hu

 

A földügyi szakigazgatás hivatalos honlapja megtekinthető az alábbi linken:

http://www.foldhivatal.hu/


Amennyiben a rendszer használatával kapcsolatban kérdése van a
79/460-4079, 79/460-4078 és a 79/460-4077   telefonszámon,
vagy  info@takarnet.hu  e-mail címen felteheti.