Bácsalmási Járási Hivatal

Bácsalmási Járási Hivatal, 2019-07-10 10:28

A Nébih Zöld Számán jelenthetőek a méhpusztulási esetek

kep_3889.jpg Hamarosan megkezdődik a napraforgó virágzása, amikor is a méhészek gyakran tapasztalják a méhcsaládok gyengülését, pusztulását. A méhelhullási esetek hatékony és szakszerű kivizsgálása érdekében az Agrárminisztérium kéri, hogy a méhészek haladéktalanul jelentsék ezeket az eseteket a Nébih Zöld Számán (06-80/263-244).   A növénytermesztés során elengedhetetlen az okszerű növényvédő szer használat és az előírásoknak megfelelő technológia alkalmazása. A szabályos felhasználás biztonságos és nem okozhat méhmérgezést. Ha azonban a növényvédő szer ...
Bácsalmási Járási Hivatal, 2019-07-03 08:19

Visszatér a Bácsalmási járásba a mobil kormányablak

kep_3872.jpg Július 8-a és július 12-e között a kormányablak busz ismét szolgálatot teljesít a Bácsalmási járásban. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál még 2018 áprilisában kezdte meg működését az az új mobilizált ügyfélszolgálat, amely lehetővé teszi, hogy az autóbuszban lévő két munkaállomáson az ügyfelek igénybe vehessék a kormányablakok szolgáltatásait. A jelzett napokon a Bácsalmási járás valamennyi településére eljut a kormányablak busz, amely segítségével helyben intézhetők az alábbi ügyek: - személyi igazolvány igénylése - lakcímváltozá...
Bácsalmási Járási Hivatal, 2019-05-15 12:21

Nyári diákmunka

kep_3784.jpg A korai munkatapasztalat és jövedelemszerzés elősegítésére, valamint a fiatalkori inaktivitás csökkentése érdekében a Pénzügyminisztérium által ismét meghirdetésre kerül a „Nyári diákmunka” program.   A program egyben lehetőséget biztosít a diákok kötelező szakmai gyakorlatának teljesítésére is. A munka révén szerzett korai sikerélmény pedig elősegíti a későbbi munkaszocializációs folyamatot is. A 2019. évi program 2019. június 1-től 2019. augusztus 31-ig tart, a támogatott foglalkoztatás pedig július 1-től, augusztus 31ig valósul meg a ...
Bácsalmási Járási Hivatal, 2019-05-14 15:01

Rendkívüli nyitvatartás az EP választás idején

kep_3776.jpg Rendkívüli nyitvatartás lesz az EP-választás hétvégéjén a kormányablakokban Fontosnak tartjuk, hogy május 26-án minden magyar állampolgár élhessen szavazati jogával, amelyhez minden technikai feltételt biztosítunk.   Ahhoz, hogy valaki leadhassa voksát, érvényes okmányokkal kell rendelkeznie (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély, valamint lakcímet igazoló hatósági igazolvány). Annak érdekében, hogy minden választásra jogosult szavazhasson, az európai parlamenti választások hétvégéjén, május 25-én és 26-án, rendkívüli...
Bácsalmási Járási Hivatal, 2019-05-06 16:48

Közlemény Kormányablak ügyfélfogadásáról az EP választás idején

kep_3761.png Az európai parlamenti választásokra tekintettel a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal valamennyi kormányablaka és okmányirodája rendkívüli nyitva tartással üzemel. A kormányablakok és okmányirodák május 26-án egységesen reggel 6.00 órától este 19.00 óráig tartanak nyitva,  tekintettel arra, hogy a választásokon való részvétel feltétele, hogy a választópolgár érvényes okmánnyal igazolja személyazonosságát, és lakcímét vagy személyi azonosítóját. Felhívjuk a figyelmet, hogy kizárólag a választáshoz kapcsolódó, lejárt érvényességű személyi ok...
Bácsalmási Járási Hivatal, 2019-05-06 09:57

Foglalkoztatási támogatás

kep_3758.jpg A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál 2019. évben is lehetőség nyílik a 25 év alatti nem tanuló és nem dolgozó fiatalok foglalkoztatásához nyújtott támogatásának igénybevételére.   Többek között lehetőséget biztosítunk arra is, hogy a 2019 nyarán iskolai tanulmányaikat befejező pályakezdő álláskeresők esetében a munkáltató élni tudjon a 90 napos munkatapasztalat-szerzés céljából nyújtandó bérköltség támogatás kihasználásának előnyeivel. Az említett támogatási forma (100%-os bruttó bér+szociális hozzájárulási adó utólagos visszatérítésév...
Bácsalmási Járási Hivatal, 2019-05-06 09:44

Egyéni vállalkozók tájékoztatása

kep_3756.jpg Az egyéni vállalkozók és az ügyfelek jogi képviselői számára is kötelező az elektronikus ügyintézés   Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján az egyéni vállalkozók kötelesek ügyeiket elektronikusan intézni, így a kötelező hatósági ellenőrzés is elektronikusan történik. Az egyéni vállalkozóknak, hivatalos elérhetőségként kötelező a Kormány által biztosított tárhelyek közül a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás (a továbbiakban: KÜNY) használata. A KÜNY regis...
Bácsalmási Járási Hivatal, 2019-01-17 15:38

Tájékoztató a gyermekek otthongondozási díjáról

kep_3630.jpg Január 1-jétől már igénybe vehető a gyermekek otthongondozási díja     2019. január 1-jétől bevezetésre került az önmagukat ellátni képtelen gyermeküket ápolók számára biztosítandó „gyermekek otthongondozás díja” (GYOD) nevű ellátás. A GYOD-ra jogosult az a vér szerinti vagy örökbefogadó szülő, aki súlyos fogyatékosságából eredően önellátásra képtelen vér szerinti vagy örökbefogadott gyermekéről, vagy tartós betegségéből eredően önellátásra képtelen gyermekéről gondoskodik. A jogosultság a gyermek életkorától függetlenül megállapítha...
Bácsalmási Járási Hivatal, 2018-08-14 14:00

NFA-2018-KKV pályázati tájékoztató

kep_3448.jpg       A Pénzügyminisztérium a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására meghirdette az NFA-2018-KKV kódjelű pályázatot   A Pénzügyminisztérium 2018. július 23-ától újabb, 6 milliárd forint keretösszegű pályázatot hirdet a mikro-, kis-és középvállalkozások munkahelyteremtő és -megőrző beruházásainak elősegítésére. A pályázat célja a kkv-szektor fejlesztésén túl a helyi gazdaságok megerősítése, a területi különbségek csökkentése és a hátrányos térségek felzárkóztatása. A központi program segítségével...
Bácsalmási Járási Hivatal, 2018-04-19 10:40

Tájékoztató az Osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatban

kep_3296.jpg T Á J É K O Z T A T Ó   A Bácsalmási Járási Hivatal ezúton értesíti az érintetteket, hogy a Bácsalmási Járási Hivatal Földhivatali Osztálya illetékességi területén megkezdődnek a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló megosztási munkák. A feladat végrehajtására irányadó jogszabályhelyek: A földrendező és a földkiadó bizottságokról  1993. évi II. törvény 9/C. és 12/E-F. §-a, a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374...
Bácsalmási Járási Hivatal, 2017-12-21 14:56

NAV ügyfélszolgálat a Kormányablakban

kep_3086.jpg                                                                  NAV ügyfélszolgálat a Kormányablakban 2018 január első hetében Bács-Kiskun Megye nyolc városának kormányablakában alakít ki új ügyfélfogadási pontokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, így a jövőben a helyi polgárok ezekben a városokban helyben intézhetik el legfontosabb állami adóügyeiket. 2018. január 5-től a Bácsalmási Járási Hivatal Kormányablakában is heti két napon, hétfőn                 08:00 – 12:00                           13:00 – 16:00 pénteken             08:00...
Bácsalmási Járási Hivatal, 2017-12-07 10:17

Legfontosabb tudnivalók a villanyszerelők és vízszerelők nyilvántartásával kapcsolatban

kep_3067.jpg                                                                     Legfontosabb tudnivalók a villanyszerelők és vízszerelők nyilvántartásával kapcsolatban   Szeptember 1-je előtt az áram és víziközmű szektorban nem volt biztosított, hogy a kivitelezési munkákat a felhasználó a maga által választott kivitelezővel végeztesse el. Ezzel szemben a földgáz szektorban a kivitelezési munkát a bejelentett és jogosult gázszerelők nyilvántartásában szereplő gázszerelők közül a felhasználó által kiválasztott vállalkozó végezhette. A három szektorra ...
Bácsalmási Járási Hivatal, 2017-11-23 14:55

Egyszeri segély iránti kérelem

kep_3054.jpg Egyszeri segély iránti kérelem   Nyugellátásban részesülő személy, rendkívüli élet és szociális helyzetére hivatkozással egyszeri segély kérelemmel fordulhat a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez. A kérelmet a Kormányablakban illetve a települési ügysegédnél is beadhatja. Az egyszeri segély engedélyezésére az érintett személy, illetve meghatalmazottja vagy törvényes képviselője kérelme alapján kerülhet sor. Ki jogosult az ellátásra? Öregségi nyugdíjban, hozzátartozói ellátásban (özvegyi nyugdíj, özvegyi járadék, árvaellátás, szül...
Bácsalmási Járási Hivatal, 2017-10-24 10:48

Tájékoztató szakmai segítő bérköltség támogatás igényléséhez

kep_3000.png A „Közfoglalkoztatásból versenyszférába” segítő központi munkaerőpiaci program keretében nyújtott szakmai segítő bérköltség támogatás igényléséhez   Azon munkáltató, aki közfoglalkoztatásból kilépő, elhelyezkedési juttatásban részesülő/jogosult személyt alkalmaz és a munkahelyi beilleszkedése elősegítése érdekében az alkalmazottai köréből szakmai segítőt jelöl ki, bérköltség támogatásban részesülhet. A szakmai segítő feladata a korábban közfoglalkoztatott személy munkahelyi beilleszkedésének, szakmai munkájának, fejlődésének segítése. A sz...
Bácsalmási Járási Hivatal, 2017-10-24 10:41

Tájékoztató a jogosulatlanul igénybe vett ellátások megtérítéséről

kep_2999.png  Tájékoztató jogosulatlanul igénybe vett pénzbeli szociális ellátások megtérítéséről       I.            BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEK Az időskorúak járadékát, aktív korúak ellátását, vagy ápolási díjat igénylő személy már a kérelem benyújtásakor köteles bejelenteni, ha részére más rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló eljárás van folyamatban. A fenti szociális ellátásokban részesülő személy 8 napon belül köteles bejelenteni, ha a kérelem benyújtását követően, de a jogerős döntés meghozatalát megelőzően, valamint a jogosultságá...
Bácsalmási Járási Hivatal, 2017-10-06 11:42

Tájékoztató az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásokról

kep_2981.png                                                                            TÁJÉKOZTATÓ az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásokról     A vállalkozás indítását elősegítő támogatás jelenlegi formája:    -          kérelemre legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő, vissza nem térítendő támogatás.   A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás annak a személynek nyújtható:    -  aki álláskereső,    -  és amennyiben kamatmentes tőkejuttatásra nyújt be pályázatot, a járási ...
Bácsalmási Járási Hivatal, 2017-10-06 11:36

Tájékoztató lakhatási támogatásról

kep_2980.png                                                                                     TÁJÉKOZTATÓ   A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének decentralizált keretéből nyújtható lakhatási támogatásról     Vissza nem térítendő támogatás nyújtható annak a személyeknek,    -    aki legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartott, vagy    -    aki pályakezdő álláskeresőként nyilvántartott, vagy    -    aki csoportos létszámleépítésben érintett álláskeresőként nyilvántartott (csoportos létszámleépítéssel érintet...
Bácsalmási Járási Hivatal, 2017-09-01 10:00

Tájékoztató az aktív korúak ellátásáról

kep_2933.png                                                                         BÁCS- KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BÁCSALMÁSI JÁRÁSI HIVATAL     TÁJÉKOZTATÓ AZ AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRÓL   Az aktív korúak ellátása a nem foglalkoztatott aktív korú személyek részére biztosított támogatás. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 33-37/B. §-ai, valamint a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és ellátásának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006...
Bácsalmási Járási Hivatal, 2017-07-06 11:13

Ingyenes közműcsatlakozás, olcsóbb és fogyasztóbarát ügyintézés

kep_2844.jpg                                                                               TÁJÉKOZTATÓ Ingyenes közműcsatlakozás, olcsóbb és fogyasztóbarát ügyintézés   A Kormány a családok, valamint a kis- és közepes vállalkozások terheinek további mérséklése érdekében ingyenessé teszi a közműcsatlakozásokat, továbbá mérsékli vagy teljesen ingyenessé teszi az ide kapcsolódó eljárási díjakat és a korábbinál lényegesen gyorsabb munkára kényszeríti a közműveket. A lakosság terheinek csökkentésével a korábbi támogatások mellé egy újabb jelentős seg...
Bácsalmási Járási Hivatal, 2017-05-30 12:54

Foglalkoztatási Osztály tájékoztatója

kep_2773.jpg                                                                        Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bácsalmási Járási Hivatal     Tájékoztató munkahelymegőrző támogatásról     Tájékoztatom a likviditási nehézségekkel küzdő tisztelt munkáltatókat, hogy akik működésükkel összefüggő okból a munkavállalóik munkaviszonyának felmondással történő megszüntetésére kényszerülnének, a felmondások elkerülése, illetve a továbbfoglalkoztatás biztosítása érdekében munkahelymegőrző támogatást igényelhetnek. A támogatás legfeljebb egy évig, havon...
Bácsalmási Járási Hivatal, 2017-05-30 12:40

Tájékoztatás az őstermelők ellenőrzéséről

kep_2772.jpg Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bácsalmási Járási Hivatal     LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ MEZŐGAZDASÁGI ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY HASZNÁLAT JOGSZERŰSÉGÉNEK  ELLENŐRZÉSÉRŐL     A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 42.§. (2) bekezdésében foglaltak alapján, a 436/2015 (XII. 28.) (a mezőgazdasági őstermelői igazolványról) Korm. rendeletben foglaltak szerint őstermelői igazolvány használat jogszerűségének ellenőrzésére kerül sor. Az ellenőrzések célja az ő...
Bácsalmási Járási Hivatal, 2017-03-13 16:04

Állami rezsicsökkentés

kep_2488.jpg     BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL   Változások a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak tekintetében   Az állami rezsicsökkentés folytatásaként - a lakossági konzultáció figyelembevételével – elkészített, a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak megszüntetéséről szóló 2017. évi II. törvény szerint 2017. március 16-tól 20 hatósági eljárás díja kerül megszüntetésre, amelyből 15 a magánszemélyek, 5 a vállalkozások terheit csökkenti.   A Kormány által kezdeményezett, 20...
Bácsalmási Járási Hivatal, 2017-03-08 16:06

Tájékoztató fogyasztóvédelmi hatáskör változásról

kep_2481.jpg Tájékoztató fogyasztóvédelmi hatáskör változásáról   A szervezeti átalakítás következtében 2017. januártól a Bácsalmási járás illetékességi területén általános fogyasztóvédelmi hatóságként a Bácsalmási Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztálya jár el, viszont egyes kiemelt fogyasztóvédelmi közigazgatási ügyekben (például a szerencsejáték, a gazdasági reklám, az e-kereskedelem ellenőrzése és felügyelete, valamint a piacfelügyelet) a megye egész területére kiterjedően a Kecskeméti Járási Hivatal illetékessége érvényesül. Az első fokú döntés...
Bácsalmási Járási Hivatal, 2017-03-08 09:38

Tájékoztatás a fogyasztóvédelmi feladatok ellátásáról

kep_2479.jpg Tájékoztatás a fogyasztóvédelmi feladatok ellátásáról   Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával jogutódlással megszűnt.     Ezen jogszabályi módosítással egy időben a 197 járásban jelent meg fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör, ezért 2017. január 1-től –fogyasztóvédelmi pa...
Bácsalmási Járási Hivatal, 2017-03-02 13:20

Tájékoztató a „Közfoglalkoztatásból a versenyszférába” segítő központi munkaerőpiaci program indításáról

kep_2460.jpg Tájékoztató a „Közfoglalkoztatásból a versenyszférába” segítő központi munkaerőpiaci program indításáról    I.              Munkaerőpiaci helyzetkép, a programindítás indoka   A Kormány döntése értelmében az elkövetkezendő időszakban a cél a teljes foglalkoztatottság elérése. E cél eléréséhez az elsődleges munkaerőpiacon történő foglalkoztatást indokolt ösztönözni. A teljes foglalkoztatás akkor valósítható meg hosszútávon fenntartható módon, ha abban minél nagyobb arányt képvisel a versenyszféra, ha minél több új, adófizető munkahely jön lé...
Bácsalmási Járási Hivatal, 2017-02-17 10:06

Tájékoztató családi gazdaságok nyilvántartásba vételi eljárásáról

kep_2376.jpg   Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bácsalmási Járási Hivatala TÁJÉKOZTATÁS A CSALÁDI GAZDASÁGOK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI ELJÁRÁSÁRÓL, VALAMINT  A MEZŐGAZDASÁGI ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNYOK HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSÉRŐL   2017. január 1-től a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint a kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 2. § (1) bekezdése szerint a családi gazdaság nyilvántartásba vételével összefüggő feladatokat, valamint a földművelésügyi hatósági ...
Bácsalmási Járási Hivatal, 2017-01-27 08:19

Hirdetmény az erdőnek nem minősülő föld kényszerhasznosítójaként történő kijelölés iránti kérelem benyújtásáról

kep_2319.jpg   Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bácsalmási Járási Hivatala     HIRDETMÉNY     AZ ERDŐNEK NEM MINŐSÜLŐ FÖLD KÉNYSZERHASZNOSÍTÓJAKÉNT TÖRTÉNŐ KIJELÖLÉS IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁRÓL     A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben (a továbbiakban Földforgalmi tv.) meghatározott szerzési feltételek, illetve korlátozások és tilalmak betartását a mezőgazdasági igazgatási szerv (a továbbiakban: járási hivatal) ellenőrzi és a Földforgalmi tv.-ben meghatározott feltételek fennállása esetén, végső szankci...
Bácsalmási Járási Hivatal, 2016-07-11 08:40

Kormánymegbízotti elismerések átadása

kep_1985.jpg     BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL   Kormánymegbízotti elismerések átadása 2016. évben is sor került a kormánymegbízotti elismerések adományozására azon kormánytisztviselők részére, akik folyamatosan kiemelkedő és tartósan magas színvonalú szakmai munkát végeznek a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál.  Kovács Ernő, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal vezetője a kormánymegbízotti elismeréseket a közszolgálati tisztviselők napja (július 1.) alkalmából adta át.  A kitüntetések átadására 2016. június 30-án ünnepélyes ke...
Bácsalmási Járási Hivatal, 2016-02-04 08:23

Tájékoztató közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról

kep_1669.jpg TÁJÉKOZTATÓ A „Közfoglalkoztatásból a versenyszférába” segítő központi munkaerő-piaci program keretében nyújtott elhelyezkedési juttatás igényléséhez a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról   Elhelyezkedési juttatás illeti meg kérelmére azt: a) akinek a legalább egy hónapja fennálló közfoglalkoztatási jogviszonya a kérelem benyújtását megelőző 30 napon belül azért szűnt meg, mert a Polgári Törvénykönyv szerinti gazdasági társasággal, vagy az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá tartozó munkaadónál...
Bácsalmási Járási Hivatal, 2016-02-04 08:21

Tájékoztatás munkahelymegőrző támogatásról

kep_1668.jpg Tájékoztató munkaadók részére a munkahelymegőrzés támogatásáról   A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. Tv. 18. §, a 6/1996. (VII. 16.) MÜM rendelet 18/C. §, az Európai Unióról és az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkeiben foglaltaknak a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló a Bizottság 2013. december 18-i 1407/2013/EU rendelete valamint a 1408/2013 EU rendelete szabályozza a munkahelymegőrzés támogatás nyújtásának feltételeit.   Támogatás ...
Bácsalmási Járási Hivatal, 2015-07-16 13:56

Hadigondozotti ellátás

kep_1274.jpg     BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL     FELHÍVÁS   Kibővült a hadigondozotti ellátásra jogosultak köre     Az Országgyűlés elfogadta a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról szóló T/4972. számú törvényjavaslatot.   A törvénymódosítás - kibővítve az eddigi jogosultak körét - támogatást kíván nyújtani a második világháborúban elesett, eltűnt és hadifogságban elhunyt katonák és munkaszolgálatosok özvegyeinek és árváinak, illetve mindazoknak, akiknek férje, édesapja 1938. november 2-a és 1945. május...
Bácsalmási Járási Hivatal, 2015-07-08 16:18

CSOK 'C' Hatósági Bizonyítvány

kep_1263.jpg     BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL   TÁJÉKOZTATÁS A CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYRÓL   A családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK), mint vissza nem térítendő állami támogatás 2015. július 1-jét követően igényelhető.   A családok otthonteremtési kedvezménye „C” (követelménynek megfelelő) energetikai minősítési osztálynál kedvezőtlenebb energetikai minősítési osztályú egylakásos lakóépület vásárlása illetve bővítése esetén az igénylőnek csatolni kell a lakóépület fekvése szerin...
Bácsalmási Járási Hivatal, 2015-06-19 11:23

Haszonbérleti szerződések alaki, tartalmi követelményei

kep_1210.jpg   Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bácsalmási Járási Hivatala     Haszonbérleti szerződések alaki, tartalmi követelményei         A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban: Fftv.), valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. CCXII. törvény (továbbiakban: Fétv.) szabályozza a földhasználati jogosultság megszerzésének feltételeit.   A törvény hatálya kiterjed az ország terüle...
Bácsalmási Járási Hivatal, 2015-03-04 12:43

MÁK szabályok

kep_1050.jpg   Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal     Változtak a mák termesztésével és forgalomba hozatalával kapcsolatos szabályok Az étkezési mák kereskedelmi céllal történő termesztése esetén területnagyságtól függetlenül a termesztő köteles a föld fekvése szerinti illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság részére a rendeletben szabályozott következő adatokról (természetes személy személyazonosító adatai és lakcíme,  jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet megnevezése, szék...