Jogállás, tevékenység

Az állami főépítész


a) szakmai segítséget nyújt az önkormányzati főépítészi feladatok ellátáshoz,


b) az egységes szakmai szempontok - különösen az általános érvényű terület- és településrendezési, illetve építési követelmények - érvényesítése érdekében elősegíti és szükség szerint koordinálja az önkormányzatok terület- és településrendezéssel, valamint az építészeti értékvédelemmel kapcsolatos döntéseinek főépítészi előkészítését,


c) kérelemre határozatban megállapítja a mezőgazdasági birtoktesthez tartozó önálló telkek körét, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet szerint a birtokközpontot és a - birtokközpont beépítettségének meghatározásakor - beszámításra került telek vonatkozásában az építési tilalmat, majd kezdeményezi az építési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését,


d) elősegíti a területi településpolitikai és építészetpolitikai elvek és elvárások koncepcionális kialakítását,


e) ellátja a külön jogszabályokban a hatáskörébe utalt hatósági feladatokat,


f) ellátja az önkormányzati főépítészi vizsga lebonyolításának feladatait,


g) vezeti a területi építészeti-műszaki és településrendezési tervtanácsot, ideértve a tájegységi tervtanácsot is,


h) ellátja a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendeletben meghatározott szakmai feladatokat.


Tájékoztatás mezőgazdasági birtoktest és birtokközpont megállapítására vonatkozó eljárásról


Tájékoztatás napelempark elhelyezésének területrendezési és településrendezési feltételeivel kapcsolatban Bács-Kiskun megyében