Jogállás, tevékenység

Az ügykatalógust ide kattintva érheti el.

 

A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) kormányhatározat alapján a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) jogutódlással megszűnt. Az MVH megyei kirendeltségei 2017. január elsejei hatállyal a fővárosi és megyei kormányhivatalokba kerültek integrálásra.

 

A fentiek alapján a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályon keresztül az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap (a továbbiakban: EMGA) finanszírozásában, valamint az EMGA és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában, továbbá a tagállami költségvetésből megvalósított intézkedésekhez kapcsolódóan, a Magyar Államkincstár nevében eljárva lát el egyes,

a) a kérelmek iratkezelésével, a kérelmekben foglalt adatok, információk adminisztratív és helyszíni vizsgálatával,

b) a kifizetési igénylések vizsgálatával összefüggő adminisztratív és helyszíni vizsgálatával,

c) a kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos ellenőrzési feladatok ellátásával, továbbá

d) nem elektronikus ügyintézés esetében a döntések közlésével,

e) ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásával,

f) a jogorvoslati kérelmek feldolgozásával,

g) a Magyar Államkincstárt terhelő adatszolgáltatási és jelentési kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos feladatok támogatásával, valamint

h) az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer működtetésével kapcsolatos ügyfél-nyilvántartási feladatok ellátásával

összefüggő feladatokat.

 

Ügykatalógus
Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály kép
Címe: 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 6. Googlemaps
Ügyleírás Elérhetőség
Ügyfélnyilvántartási ügyek  
Folyamatban lévő támogatásokkal kapcsolatos tájékoztatás nyújtása  

 

Közeleg a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésének határideje!


A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal felhívja a kárenyhítési kockázatközösségben tag mezőgazdasági termelők figyelmét, hogy 2018. szeptember 15-ig van lehetőség a 2018. évi kárenyhítési hozzájárulás megfizetésének jogszerű teljesítésére.

 

A kárenyhítési hozzájárulás határidőre történő beérkezése az egyik alapfeltétele a kárenyhítő juttatás igénybevételére vonatkozó jogosultság megszerzésének. A fizetési kötelezettség részleteiről a Magyar Államkincstár (Kincstár) határozatban tájékoztatta az érintetteket. Fontos részletszabály, hogy határidőben történő befizetésnek kizárólag a 10032000-01220191-51900001 számú Mezőgazdasági támogatások szakmai költségvetési fejezeti alszámláján, tárgyév szeptember 15-ig jóváírt összeg tekinthető. A befizető felelőssége, hogy az átutalásról a határidőt megelőzően, az átutalás időszükségletét is figyelembe véve a helyes számlaszám megjelölésével intézkedjen. Nem szabad megfeledkezni a közlemény rovat helyes kitöltéséről sem, hiszen a beérkező összeg beazonosítása, csak ez alapján lehetséges. Fontos tehát az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer szerinti ügyfél-azonosító, továbbá az adóazonosító jel, illetve adószám megadása!

 

A kárenyhítési hozzájárulás megfizetése kötelező, tehát a határidőre meg nem fizetett összeg, adók módjára, behajtandó köztartozásnak minősül. A kárenyhítési hozzájárulás jogszerű, tehát határidőre, maradéktalanul történő megfizetése esetén a tavalyi évtől kezdődően lényegesen könnyebben teljesülnek a kárenyhítő juttatás igénybevételének egyéb feltételei. A vonatkozó jogszabályok az érintettek számára a 2017. kárenyhítési évtől kedvezően változtak. Míg korábban üzemi szinten (tehát a károsodott és a kármentes területeken egybe számítva) kellett 15%-ot meghaladó mértékű hozamérték-csökkenést elszenvedni a kárenyhítő juttatás igénybe vételéhez, a 2017. kárenyhítési évtől ennek a feltételnek már elég csak a károsodott növénykultúrák vonatkozásában teljesülnie.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a hozzájárulás összegét a Kincstár a fenti határidőt követően vonja le a gazdálkodónak járó egyik későbbi kifizetésből, úgy a termelő már nem lesz jogosult kárenyhítő juttatás igénybevételére.

 

A mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer működését meghatározó jogszabályok elérhetők a Magyar Államkincstár honlapján: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu