Jogállás, tevékenység

Az ügykatalógust ide kattintva érheti el.

 

A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) kormányhatározat alapján a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) jogutódlással megszűnt. Az MVH megyei kirendeltségei 2017. január elsejei hatállyal a fővárosi és megyei kormányhivatalokba kerültek integrálásra.

 

A fentiek alapján a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályon keresztül az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap (a továbbiakban: EMGA) finanszírozásában, valamint az EMGA és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában, továbbá a tagállami költségvetésből megvalósított intézkedésekhez kapcsolódóan, a Magyar Államkincstár nevében eljárva lát el egyes,

a) a kérelmek iratkezelésével, a kérelmekben foglalt adatok, információk adminisztratív és helyszíni vizsgálatával,

b) a kifizetési igénylések vizsgálatával összefüggő adminisztratív és helyszíni vizsgálatával,

c) a kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos ellenőrzési feladatok ellátásával, továbbá

d) nem elektronikus ügyintézés esetében a döntések közlésével,

e) ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásával,

f) a jogorvoslati kérelmek feldolgozásával,

g) a Magyar Államkincstárt terhelő adatszolgáltatási és jelentési kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos feladatok támogatásával, valamint

h) az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer működtetésével kapcsolatos ügyfél-nyilvántartási feladatok ellátásával

összefüggő feladatokat.

 

Ügykatalógus
Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály kép
Címe: 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 6. Googlemaps
Ügyleírás Elérhetőség
Ügyfélnyilvántartási ügyek  
Folyamatban lévő támogatásokkal kapcsolatos tájékoztatás nyújtása  

 

Közeleg a 2018. évi egységes kérelmek benyújtási határideje!

 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a korábbi évekhez hasonlóan 2018. évben is május hónap 15. napja az egységes területalapú támogatási kérelmek szankciómentes benyújtási határideje. 2018. május 15-e után a kérelmek még 2018. június 11. napjáig benyújthatók, azonban a határidőn túli benyújtás következményeként a megítélhető támogatási összeg - valamennyi jogosultsági feltétel teljesítése esetén is - munkanaponként a megállapított támogatási összeg 1%-ának megfelelő összeggel csökkentésre kerül. A határidő közelségére tekintettel szeretnénk ezúton is felhívni a figyelmüket arra, hogy a kérelmeket a jelzett határidőig elektronikus úton be kell nyújtaniuk, azaz postai és személyes benyújtásra az idei évben sincs lehetőség. A benyújtáshoz a korábbi évekhez hasonlóan idén is igénybe vehetik a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara területileg illetékes falugazdász munkatársainak segítségét, illetve további tájékoztatásért, értelmezési kérdésekben a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztálya Ügyfélszolgálatának munkatársai is rendelkezésükre állnak.