Elérhetőségek

Jelszó elektronikus úton történő igénylése

 

Tisztelt Ügyfeleink!


Amennyiben kérelmét, adatszolgáltatási kötelezettségét meghatalmazott útján kívánja benyújtani, és még nem rendelkezik arra érvényes meghatalmazással, úgy az új meghatalmazás meghatalmazott által történő elektronikus benyújtásához a meghatalmazónak a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által kiadott jelszóval kell rendelkeznie. A jelszó a meghatalmazó (ügyfél) azonosítását szolgálja a meghatalmazás benyújtása során.

 

Jelszót igényelhet:

  • - az ügyfél saját részére (a saját nevében jelentkezik be és nyújt be jelszó iránti kérelmet)
  • - az ügyfél-nyilvántartási ügyekre érvényes meghatalmazással rendelkező meghatalmazott (az ügyfél képviseletében jelentkezik be és nyújt be jelszó iránti kérelmet)

 

Benyújtás menete a Kincstár elektronikus kérelembenyújtó felületén (http://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu):

Ügyfél-nyilvántartási ügyek → Kérelem, adatszolgáltatás elektronikus úton történő intézéséhez szükséges jelszó iránti kérelem menüpontjában nyújtható be.

A jelszó minden esetben az ügyfél részére kerül megküldésre. Amennyiben az ügyfél rendelkezik (ügyfélkapus/cégkapus) tárhellyel, úgy a Kincstár a jelszó iránti kérelem benyújtását igazoló KR dokumentumot az ügyfél tárhelyére küldi. A jelszó a KR dokumentum második oldalán kerül feltüntetésre.

 

A tárhelyről letöltött, a jelszót is tartalmazó KR dokumentumot a Kincstár e-Kérelem portálján (http://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu), a KR dokumentum nyomtatása menüpontban található szolgáltatás segítségével tudja megtekinteni/kinyomtatni.


Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik (ügyfélkapus/cégkapus) tárhellyel, a jelszó iránti kérelem benyújtását igazoló – jelszót nem tartalmazó – KR dokumentum a benyújtó tárhelyére érkezik. A jelszó értesítő ebben az esetben az ügyfél ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott levelezési címére, ennek hiányában lakóhely/székhely címére postai úton kerül megküldésre.


 
Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály
Cím: 6000 Kecskemét, Halasi út 36. Googlemaps
Levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf.: 470
E-mail: videkfejlesztes@bacs.gov.hu
Telefon: 06 76 814 520