Hirdetmények

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

88. § (1) bekezdése alapján a hatóság döntését hirdetmény útján

kell közölni abban az esetben, ha

•  a címzett ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik,

•  a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba

   ütközik,  vagy a kézbesítés megkísérlése már

   előre is eredménytelennek  mutatkozik,  vagy

  azt törvény vagy kormányrendelet előírja.

 

Hirdetményi kézbesítéskor a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését  követő tizenötödik nap.  A hirdetményt a hatóság hirdetőtábláján függeszti ki, valamint a honlapján

helyezi el.

 

Ügyiratszám Tárgy Kifüggesztés
BK-05/L100/7583/2017 Adategyeztetési eljárás 2018. augusztus 3.
BK-05/L100/16188/2017 Adategyeztetési eljárás 2018. augusztus 3.
BK-05/L100/406/2018 Adategyeztetési eljárás 2018. augusztus 3.
BK-05/L100/8685/2017 Adategyeztetési eljárás 2018. augusztus 10.
BK-05/L100/10370/2017 Adategyeztetési eljárás 2018. augusztus 10.
BK-05/L100/85/2018 Adategyeztetési eljárás 2018. augusztus 10.